Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Farmaci varer 3 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af bacheloruddannelsen i Farmaci. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, for eksempel ’det akademiske kvarter’. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet kl. 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 8-10
Farmaci grundkursus (forelæsning)

Kl. 8-10
Matematik og statistik for Farmaci (eksaminatorium)
Kl. 8-12
Farmaci grundkursus (laboratorieøvelser)
Kl. 8-10
Farmaci grundkursus (studiegruppetimer med vejleder)

Kl. 10-12
Matematik og statistik for Farmaci (eksaminatorium)
Kl. 10-12
Grundlæggende kemi (studiegruppetimer)

Kl. 10-12
Grundlæggende kemi (eksaminatorium)
Kl. 12-14
Grundlæggende kemi (forelæsning)


Kl. 12-14
Farmaci grundkursus (eksaminatorium)


Kl. 14-16
Farmaci grundkursus (forelæsning)


Kl. 14-18
Farmaci grundkursus (laboratorieøvelser)

Kl. 16-18
Grundstoffernes kemi (eksaminatorium)