Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Med en bachelorgrad i Farmaci kan du strukturere og gennemføre teoretiske og eksperimentelle undersøgelser af farmaceutiske fænomener ved brug af relevante videnskabelige metoder. Derudover kan du analysere og forholde dig kritisk til det farmaceutiske fagområdes teorier og modeller. Endelig kan du kombinere de naturvidenskabelige grunddiscipliner med de mere anvendelsesorienterede medicinske discipliner, specifikt med henblik på løsning af farmaceutiske problemstillinger og udvikling af nye lægemidler.

Mange farmaceuter arbejder i medicinalindustrien, hvor de typisk arbejder med udvikling, produktion eller kvalitetssikring af lægemidler. Andre farmaceuter arbejder på apoteker, hvor de rådgiver og informerer patienterne om brug af lægemidler, herunder dosering, virkninger og bivirkninger. Derudover får stadig flere farmaceuter job inden for sundhedssektoren – primært på sygehusapoteker, hvor de arbejder med at sikre optimal brug af lægemidler.

Som farmaceut kan du også komme til at arbejde i offentlige styrelser, direktorater og råd, hvor du typisk kommer til at skulle forholde dig til etiske og samfundsmæssige problemstillinger inden for lægemiddelområdet og andre dele af sundhedsvæsenet.

Se filmen med Catrine

Catrine Simone Kahya har læst Farmaci på SDU. Hør hende fortælle om sin hverdag som klinisk farmaceut på Sygehusapotek Fyn.