Skip to main content
DA / EN

Bidrag til den grønne omstilling

Vil du være med til at sikre fremtidens bæredygtige energisystem? Så er en uddannelse som civilingeniør i energisystemer måske noget for dig.
Energisektoren er i gang med omstilling til vedvarende energi, en omstilling som bygger på et komplekst samspil mellem energiteknologier, økonomi, lovgivning og digitale teknologier.

Som civilingeniør i energisystemer bidrager du til den grønne energi omstilling ved at udvikle et intelligent og effektivt forbrug af fremtidens ressourcer. Du kan optimere anvendelsen af eksisterende og nye energiteknologier som fx vindmøller, solceller, varmepumper og brændselsceller. Dette skal ske i samspil med forbrugssiden som i fremtiden skal indstille sig på at tilpasse sig den varierende vedvarende produktion.

Hvad lærer jeg?

Med en bacheloruddannelse i energisystemer får du kompetencer til at kunne gennemføre projekter fra idé-fase til slutdokumentation, kunne indgå professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udviklingsopgaver, projektarbejde og formidling, håndtere energisystemets komplekse problemstillinger i forhold til teknik, klima, økonomi, love og regler, vurdere og vælge blandt energiteknologiens videnskabelige teorier, metoder og redskaber og meget andet.

Du får bl.a. viden om den digitale omstilling af energisektoren, smart grids, micro grids, termodynamik, matematik, fysik, lagring og distribution af el, gas og fjernvarme og intelligent styring af forbrugersiden af energisystemer.
Du får overblik over det samlede energisystem, og du lærer om de vigtigste energikomponenter som termiske kraftværker, vindmøller, solceller, el-nettet, gasnettet, fjernvarmenettet, varmepumper, biogas og meget mere.

Hvordan er studiet opbygget?

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Hvert semester er baseret på et hovedtema, som bliver udgangspunktet for semestrets teori- og projektarbejde.

Første semester er der fokus på hele energisystemet, fra udvinding af naturlige energiformer til omsætning af energi til energitjenester. På andet semester er der fokus på energikonvertering og du lærer, hvordan de vigtigste el- og varmeproduktionsteknologier virker. Tredje semester er der fokus på el-systemer, og du vil arbejde med transmission, distribution og lagring af elektrisk energi. På fjerde semester er der fokus på varmebaseret energitransmissionssystemer. Femte semester handler om innovation, iværksætteri og tværfaglige færdigheder, samt energi og omverdenen. Du kan også vælge at læse semestret i udlandet. På sjette semester skriver du dit bachelorprojekt, hvor du samler al din viden fra de tidligere semestre.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Kandidatuddannelse

Bacheloruddannelsen varer tre år, hvorefter du tager den toårige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør. Her har du mulighed for at fortsætte specialisering i energisystemer.
Læs mere om kandidatuddannelsen i energisystemer.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og udlandet. Du vil typisk arbejde inden for højteknologiske virksomheder eller institutioner, som beskæftiger sig med forskning og/eller udvikling. Du vil især være populær hos virksomheder og organisationer, der arbejder med bæredygtig energi. Du vil fx kunne få job i fjernvarme eller elforsyningssektoren, energiselskaber, konsulent- og salgsvirksomheder inden for miljøløsninger, rådgivende ingeniørvirksomheder, offentlige styrelser/myndigheder.
Civilingeniøren arbejder oftest inden for forskning, udvikling og innovation.
Læs mere om karrieremuligheder her.

Derfor skal du læse...

  • Du bidrager til den grønne omstilling
  • Du har gode karrieremuligheder
  • Du lærer at udvikle innovative og grønne løsninger

Mød Mira og Peter, der læser energisystemer

Mød Hanne, ingeniør i energisystemer