Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i energisystemer varer tre år (seks semestre), hvorefter du starter på kandidatuddannelsen.

Allerede fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som tager afsæt i virksomheders problemstillinger.

Hvert semester er baseret på et hovedtema for dit teori- og projektarbejde:

  1. Energisystemet
  2. Energikonvertering
  3. Elsystemer
  4. Fjernvarmesystemer
  5. Experts in Team Innovation/Energi og omverdenen
  6. Smart energy/bachelorprojekt/specialisering

Fag på 1. år: Matematik og fysik. Data engineering og programmering. Energisystemer. Matematisk modellering og termodynamik. Energikonvertering. Semesterprojekter. 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
Du får overblik over hele energisystemet fra udvinding af naturlige energiformer til omsætning af energi til energitjenester. Du får bl.a. kendskab til de danske energistrømme, og hvordan de vigtigste energiteknologier virker. Du bruger matematik, fysik og energibalancer på problematikker inden for energisystemet. Samtidig indsamler og evaluerer du data fra eksterne databaser og lærer teknikker til at håndtere og visualisere data og grundlæggende programmering.
Du arbejder med fagene i praksis i forbindelse med projektet, som du udarbejder sammen med din projektgruppe.

2. semester
Du lærer, hvordan de vigtigste el- og varmeproduktionsteknologier virker. Du arbejder med at modellere og dimensionere forskellige typer anlæg, så de opfylder lovgivningsmæssige rammer og energibehov, samtidig med at du opstiller beslutningsgrundlag for investeringer i energianlæg og teknologiudviklingsaktiviteter. Du og din projektgruppe arbejder med matematik, termodynamik og fysik på problematikker inden for energikonvertering.

3. semester
Her arbejder du med transmission, distribution og lagring af elektrisk energi, fx transport og fordeling fra energikilden til det sted, hvor energien skal anvendes. Du lærer, hvordan du kontrollerer og regulerer balancen mellem forbrug og produktion, og du får kendskab til lovgivningen omkring energisystemer og energimarkedet. Du og din projektgruppe bruger teorien fra elektronik og elsystemer på problematikker inden for energitransport og lagring.

4. semester
Her har du fokus på varmebaserede energitransmissionssystemer. Du lærer bl.a., hvordan man transporterer og lagrer biogas og fjernvarme og optimerer energisystemer. Du og din projektgruppe arbejder med transmission, distribution og lagring af energi, som er flowbaseret. I arbejder bl.a. med varmetransport, fluidmekanik og systemberegninger. Som led i projektet planlægger og gennemfører I analyser og viser, at I kan evaluere resultatet.
Som grundfagligt element arbejder du med reguleringsteknik og grundlæggende optimering.

5. semester
Her arbejder du med statistik og databehandling. Semesteret indeholder tre valgfrie kurser, hvor du kan specialisere dig.
En del af semestret består af Experts in Team Innovation, der har fokus på iværksætteri og innovation. Her arbejder du sammen med studerende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
Her udarbejder du bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre. Du arbejder med det Microgrids, biobrændsler, Power-to-X teknologier, samt energistyring, som en syntese af de tidligere semestre og får udvidet dine kompetencer om modellering og simulering. I dit bachelorprojekt arbejder du primært med et selvvalgt emne inden for energisystemer.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af energisystemer.  Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Energisystemer
08:00 - 12:00
Undervisning  

Videnskabsteori og Praksis
08:00 - 12:00
Undervisning


Data Engineering og Programming
08:00 - 12:00
Undervisning

Matematik
08:00 - 12:00
Undervisning Fysik
12:00 - 16:00
Undervisning 


Energisystemer
12:00 - 14:00
Holdets timer

   
 
Se flere eksempler på ugeskemaer her.