Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Du bliver en populær ekspert i bæredygtig energi med Energisystemer. Uanset om du forsker, udvikler eller leder, vil din viden veje tungt, når der træffes beslutninger om fremtidens måder at producere og bruge energi på.

Hvordan sikrer vi, at vi bruger energien, når den er der? Det bliver en af de udfordringer, du kommer til at arbejde med. Bl.a. gennem Smart Grid, der er et intelligent el-net, som sørger for, at vores produkter fungerer sammen med energiforsyningen.

Du kan arbejde i:

  • fjernvarme- eller elforsyningssektoren (vindmøller)
  • danske og udenlandske energiselskaber (el, gas og fjernvarme)
  • danske og udenlandske leverandørselskaber (vindmøller, brændselsceller, kraftværker, Smart Grid-kommunikation mv.)
  • konsulent- og salgsvirksomheder inden for miljøløsninger
  • rådgivende ingeniørvirksomheder, der fokuserer på energiteknologi, miljøgodkendelser og projektledelse
  • offentlige styrelser/myndigheder og private firmaer, der arbejder med tilladelser, sikkerhedsregler og administration af energi, klima og miljøområder

Her kan du:

  • dimensionere og planlægge et energianlæg til fx udvinding eller omformning af energi
  • indgå i teams, der udvikler, projekterer, bygger eller driver alle typer energianlæg
  • udvikle de intelligente energiprodukter fx Smart Grid-kommunikation
  • lave et beslutningsgrundlag, der viser, om det er en god ide at investere i anlæggene forske.

Kompetenceprofil

Hvad er det egentligt, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du tager en uddannelse i Energisystemer? For en arbejdsgiver ER du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad du får af kompetencer: almene og specifikke for Energisystemer.

Mød Jesper som til dagligt arbejder ved virksomheden Fjernvarme Fyn

Mød Christoffer, Magnus og Mette som fortæller om deres Ph.d.-ordning i Energiteknologi

Mød Thore

Thore Duncker bruger sin uddannelse i energisystemer til at beregne energiforbruget på anlæg til industrielle maskiner i vaskeribranchen verden over.