Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Bygningsteknik varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

Semestertemaer

På alle semestre arbejdes der med bæredygtighed og digitalisering som gennemgående temaer. Derudover er hvert semester baseret på et hovedtema:

 1. Bæredygtighed og bygningsdesign
 2. Bygningsteknologi og bygningsdesign
 3. Digitalisering og byudvikling
 4. Konstruktionsteknik og digitalt design
 5. Experts in Team Innovation/semester i udlandet
 6. Bachelorprojekt

På semester 1-4 foregår en del af undervisningen som problembaseret læring i designstudier, hvor der arbejdes med problembaserede projekter. De problembaserede projekter er baseret på den læring, der er opnået i semestrets og tidligere semestres fagligheder, ligesom der som en del af designstudiet undervises i emner, der er nødvendige for gennemførelsen af projektet. Generelt kan fagene på bacheloruddannelsen i bygningsteknik deles ind i fire kategorier:

 1. Grundlæggende videnskabelige fag
 2. Anvendt videnskabelige fag
 3. Designstudier med problembaseret projektarbejde
 4. Valgbare fag

På første semester har du bl.a. kurser inden for

 • Arkitektur geometri og modellering
 • Bæredygtig udvikling og bygningsdesign
 • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Kommune og lokalplan
 • Matematik
 • Statistik
 • Mekanik/statik og styrkelære

På andet semester har du bl.a. kurser inden for

 • Bæredygtig byudvikling
 • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Bygningsteknologi
 • Planlægning, økonomi og byggeledelse
 • Matematik
 • Statistik
 • Mekanik/statik og styrkelære

På tredje semester har du bl.a. kurser inden for

 • Trækonstruktioner
 • Ståkonstruktioner
 • Computational design
 • Programmering
 • Byplanlægning og design
 • Matematik
 • Fysik
 • Bygningsfysik

På fjerde semester har du bl.a. kurser inden for

 • Materialelære
 • Miljø
 • Finite Element Modellering
 • Betonkonstruktioner
 • Digitalt design og produktion

På femte semester har du bl.a. kurser inden for

 • Konstruktionsdesign af bygninger
 • Facadedesign
 • Projektledelse og tværfaglige projektarbejde

På sjette semester arbejder du med

 • Videnskabsteori og videnskabelige metoder
 • Computational design
 • Digital fabrikation
 • Bachelorprojekt

Der tages forbehold for ændringer.