Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Samt en af følgende kombinationer: 
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B
  • Biologi A, Fysik C og Kemi B 

Karakterkrav hvis du søger om optagelse i kvote 1: 

 • Enten et gennemsnit på mindst 7,0 fra din adgangsgivende eksamen
 • Eller et gennemsnit på 7,0 i en af følgende fagkombinationer:
  • Matematik A, Fysik B og Kemi B
  • Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
  • Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
  • Matematik A, Biologi A, Fysik C og Kemi B

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0 uanset om du søger i kvote 1 eller 2.

Opfylder du ikke adgangskravene?

 Mangler du et fag eller niveau?

 • Undersøg, om du kan følge et relevant suppleringsfag.
  Hvis dit suppleringsfag er afgørende for, om du opfylder karakterkravet, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli. Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12. Ellers skal suppleringen være afsluttet inden studiestart.
 • Hvis du mener, du har uddannelseskvalifikationer, der svarer til adgangskravet, kan du i nogle tilfælde få lavet Individuel kompetencevurdering hos VUC. Se VUC.dk
 • Alternativt kan du søge en dispensation fra adgangskravene. Læs om muligheden for at søge dispensation.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men ikke har gennemført en adgangsgivende eksamen, kan du søge om en særlig tilladelse til at blive optaget.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, kan du stadig søge om optagelse i kvote 2 og deltage i en optagelsesprøve. Du kan søge om optagelse i kvote 2 fra 1. februar og senest 15. marts kl. 12:00.

Du kan også supplere for at forbedre din karaktergennemsnit i en de krævede fagkombintationer – også selvom du allerede har bestået fagene. Hvis du supplerer for at opfylde karakterkravet, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli. Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Har du allerede gået på en uddannelse?

Hvis du allerede går eller har gået på en bacheloruddannelse, kan du være omfattet af særlige regler, når du søger optagelse. Læs mere om reglerne.

Optagelsesprøve i kvote 2

Vi er overbeviste om, at det ikke kun er dit karaktergennemsnit, der afgør, om du bliver en god studerende på SDU. Hvis du har søgt optagelse i kvote 2 inden den 22. marts kl. 12, inviterer vi dig optagelsesprøve, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2. Hvis du har søgt i kvote 2, kommer du også i betragtning i kvote 1.

Særligt om kvote 2 i 2020

Som følge af coronavirus og myndighedernes forsøg på at begrænse virusspredning, er der ændringer i optagelsesprøven i kvote 2 for alle SDU's bachelor- og diplomingeniøruddannelser.

Læs om optag i kvote 2 i 2020


Kovte 1 og 2 på SDU

Optagelsestal 2020

Studiepladser: 97
Fordeling i kvote 1/2 (%): 75/25

Optagelsestal 2019

Studiepladser: 97
Fordeling i kvote 1/2 (%): 75/25
Adgangskvotient i kvote 1: 8,2

Uddannelsens nummer på optagelse.dk: 17015

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Særligt forløb for laboranter

Som laborant kan du få merit for op til 23 ECTS.

Læs mere