Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Biomedicin varer 3 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af bacheloruddannelsen i Biomedicin. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, for eksempel ’det akademiske kvarter’. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag


Kl. 8-10
Grundlæggende kemi (eksaminatorium)
Kl. 10-12
Principperne for udvikling af lægemidler (forelæsning)


Kl. 12-14
Grundlæggende kemi (forelæsning)
Kl. 12-14
Matematik for Biokemi og molekylær biologi, Biomedicin og Kemi (forelæsning)
Kl. 12-13
Grundlæggende kemi (forelæsning)
Kl. 12-14
Matematik for Biokemi og molekylær biologi, Biomedicin og Kemi (eksaminatorium)
Kl. 12-14
Studieintroduktion for Biomedicin, Biokemi og molekylær biologi (studiegruppetimer med vejleder)

Kl. 14-16
Grundlæggende kemi (studiegruppetimer)
Kl. 14-16
Grundlæggende cellebiologi (forelæsning)
Kl. 14-16
Grundlæggende cellebiologi (eksaminatorium)

Kl. 16-18
Principperne for udvikling af lægemidler (forelæsning)


Kl. 16-18
Principperne for udvikling af lægemidler (eksaminatorium)