Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Samt en af følgende fagkombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B
  • Biologi A, Fysik C og Kemi B

Desuden skal du opfylde følgende mindstekrav:

 • Når du søger om optagelse i kvote 1, skal du opfylde et karakterkrav
 • Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du bestå en optagelsesprøve

Karakterkrav i kvote 1: 

Når du søger optagelse i kvote 1, skal du have:

 • et gennemsnit på mindst 7,0 fra din adgangsgivende eksamen
 • eller et gennemsnit på 7,0 i en af følgende fagkombinationer:
  • Matematik A, Fysik B og Kemi B
  • Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
  • Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
  • Matematik A, Biologi A, Fysik C og Kemi B

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, er det nødvendigt, at du søger ind i kvote 2.

Men det kan også være en god idé at søge i kvote 2, selvom du opfylder karakterkravet i kvote 1. Så optimerer du chancen for en studieplads.

Når du søger i kvote 2, vurderer vi nemlig samtidig, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.