Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Med en bachelorgrad i Biokemi og molekylær biologi kan du anvende biokemiske og molekylærbiologiske metoder til at undersøge konkrete biokemiske og molekylærbiologiske fænomener teoretisk og/eller eksperimentelt. Derudover kan du anvende udvalgte teknikker inden for fagområderne biokemi, molekylær biologi, mikrobiologi, immunologisk analyse og molekylespektroskopi. Endelig kan du anvende bioinformatik i praksis.

En uddannelse i Biokemi og molekylær biologi giver dig dermed gode muligheder for et spændende job, hvor du kan kombinere faglige udfordringer med et bidrag til menneskets velfærd gennem sygdomsbekæmpelse eller miljøforbedringer.

Bioteknologi og genteknologi har udviklet sig meget de seneste år, og der er et stort behov for kvalificerede medarbejdere inden for denne gren af naturvidenskaben. Både det private erhvervsliv og den offentlige sektor efterspørger i stigende grad biokemikere og molekylærbiologer.

Med en uddannelse i Biokemi og molekylær biologi kan du principielt få arbejde overalt i verden, inden for mange forskellige områder.

Eksempler på jobtitler

  • kvalitetsmedarbejder i medicinalindustrien

  • molekylærbiolog i analysevirksomhed

  • patentrådgiver i konsulentbranchen

  • produktspecialist inden for salg af laboratorieudstyr

21st century skills

Med en naturvidenskabelig uddannelse på SDU får du kompetencer som er større end din faglige viden.

Uanset hvilken naturvidenskabelig uddannelse du vælger, bliver du ikke kun en dygtig biolog, fysiker eller datalog. Du får også det vi kalder 21st century skills. Det betyder at du som en del af undervisningen lærer at igangsætte og gennemføre projekter. Du lærer hvordan man går analytisk til værks og tænker kritisk fra start til slut i en proces. Du vil opleve at du i løbet af din uddannelse udvikler dine kreative evner, og at du bliver dygtig til at forestille dig nye løsninger på problemer og opgaver.

Du bliver også skrap til at planlægge din tid og til at arbejde godt sammen med andre. Du lærer nemlig at kommunikere klart og at dele ud af din viden på en måde så andre lytter og forstår dig.

I løbet af din studietid bliver 21st century skills en naturlig måde for dig at løse opgaver på. Senere vil du opleve at du får gavn af kompetencerne i dit arbejdsliv – uanset om du vælger at blive en højtspecialiseret biomediciner, gymnasielærer, selvstændig iværksætter inden for kemi eller matematiker med en international forskningskarriere.

Se filmen med Julie

Mød Julie Vistisen, som har læst Biokemi og molekylær biologi. Hun er ansat hos CelViVo, hvor hun bruger mange af de kompetencer, hun fik i sin studietid.