Skip to main content
DA / EN

Samarbejdende robotter (cobotter)

Den Smarte Fabrik har avanceret udstyr og en cobotcelle, der kan tilpasses alle nye produkter, og som er tilsluttet realtid og styret af en virtuel model

Emneord og anvendelser

Emneord
Cobotter, digital tvillingeløsning, Lean automatisering, samarbejdende robotter, stokastisk og konstant simulering, virtuel produktion.

Anvendelser
High-mix, low-volume-fremstillingssystemer (HMLV), mekatronikprodukter og fremstilling af disse.

Profil

Samarbejdende robotter – de såkaldte cobotter – kan aflaste deres medmennesker i arbejdskrævende funktioner, som f.eks. samlebåndsarbejde. Cobotter vejer intet, er bærbare og gør livet mindre farligt for mennesker. Når de skal bygges ind i produktionssystemer, er det forbundet med flere udfordringer, som kan afhjælpes med konceptet omkring en digital tvillingeløsning. En virtuel simuleringsmodel af det fysiske system, som er udviklet i en tidlig fase af anlæggets tilblivelse, kan gøre det nemmere at udføre virkelighedstro eksperimenter med henblik på at identificere og udelukke uhensigtsmæssigheder.

I produktionen kan disse cobot-baserede systemer understøttes af digitale tvillingesystemer for hurtigere opgavefordeling mellem menneske og robot, optimering af robottens bevægelsesmønster for øget sikkerhed for mennesker, sikkerheds- og risikoanalyser og ved hurtigere programgenerering ved hver opgaverotation. Dette er vigtigt for at muliggøre high-mix, low-volume-fremstillingssystemer (HMLV).
De data, der indsamles i det fysiske system, vil være med til fortsat at modne simuleringsmodellen og gøre det muligt at træffe beslutninger baseret på viden og historiske data.


Serviceydelser

Digitale tvillingesystemer til cobotter er medvirkende årsag til følgende løsninger:

  • Kompetencebaseret, dynamisk opgavefordeling mellem menneske og robot.
  • Hurtigere programgenerering til robotter direkte afledt af simuleringsmodeller.
  • Produktivitetsanalyser gennem simuleringsmodeller og sammenligning af nuværende og fremtidige scenarier.
  • Optimering af robottens bevægelsesmønster i simuleringsmodeller.
  • Optimering af layout ved implementering af cobotter.
  • Realistisk 3D visualisering af fremtidens fabrik (tilsluttet virtual reality (VR), hvor brugeren kan gå ind i og interagere med fabrikken samt samarbejde med fjernt siddende kolleger.
  • Gribefingre og -tilbehør baseret på additiv fremstilling (3D-print).
  • Forbedret geometri gennem kunstig intelligens med henblik på materialereduktion.

Laboratorier og udstyr

Innovationslaboratoriet – Den smarte fabrik og en cobotcelle
Vi er ved at udvikle en avanceret menneske/robot-celle, der kan tilpasses alle nye produkter, og som er tilsluttet realtid og styret af en virtuel model. Den indgår i Innovationslaboratoriet på MCI. En nyere bevilling fra Bitten og Mads Clausen Fond gør det nu muligt for os at forbinde det fysiske system med den virtuelle simuleringsmodel (digitalt tvillingesystem). Det er en legeplads for forskere, hvor vi kan demonstrere vores cobot-færdigheder og fordelene ved et digitalt tvillingesystem i et industrielt eksempel.

Kontakt

Ali Ahmad Malik
Ph.d.-studerende
SDU Technology  Entrepreneurship and Innovation (TEI)
Institut for Teknologi og Innovation

T 6550 1675
alimalik@mci.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 30.03.2020