Skip to main content
Banner for konferencen TAL2020

Velkommen til websiden for TAL2020. Konferencens hovedtema er aktiverende undervisning og aktiv læring, som er det bærende princip for uddannelse på SDU. Denne konference skal hjælpe praktikere med at inspirere hinanden og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med de bærende principper på SDU.

Årets særlige fokus er på  - Verdensmålene for bæredygtig udvikling - Vi vil sætte fokus på, hvordan verdensmålene kan integreres i undervisningen, og hvad en sådan integration vil betyde for studerendes engagement og læring.

TID OG STED
Tirsdag 3. november 2020 kl. 9-16, online via Zoom.

Målgruppen er primært medarbejdere fra SDU og University Colleges i Region Syddanmark. Konferencen er dog åben for alle interesserede, og abstracts og tilmeldinger fra medarbejdere fra andre nationale og internationale universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er meget velkomne.

Målet med konferencen er at give deltagerne mulighed for at:

 • dele, dokumentere, demonstrere, begrunde og analysere egne eksempler på aktiverende undervisning og aktiv læring
 • blive inspireret til at videreudvikle egen aktuel praksis eller udvikle en ny egen praksis inden for aktiverende undervisning og aktiv læring 

Præsentationerne vil foregå i parallelle sessioner med fokus på følgende temaer:

 • Hovedtema: Aktiverende undervisning og aktiv læring
 • Særligt fokus: Verdensmålene for bæredygtig udvikling 
  Del dine undervisningserfaringer med:
  • Integration af verdensmålene i kurser/fag/forløb
  • Integration af verdensmålene i uddannelser
  • At skabe sammenhæng mellem verdensmålene og SDUs vision -  https://www.sdu.dk/da/voresverdensmaal
  • Verdensmålenes betydning for din undervisning og dine studerendes 
   engagement og læring
  • Andet

KONFERENCESPROG
Der vil være parallelsessioner på både dansk og engelsk. Panel-præsentationer vil være på engelsk og dansk (med engelske slides).

FORMAT
I sessionerne med korte oplæg vil hver oplægsholder have 10 min. til at fortælle om en undervisningserfaring og reflektere herover. Hver præsentation efterfølges af 10 min. diskussion.

Posterne vil blive præsenteret i serier af 4 posters med hver 5 minutters individuel præsentation efterfulgt af 20-25 min. fælles drøftelse af de 4 posters (forbehold for mulige ændringer i tidsfordelingen, for at passe til Zoom-formatet) 

Workshops vil vare ca. 60 min.

FORELØBIGT PROGRAM

09.00   Velkomst og keynote-panel
11.15   Parallel session 1
12.25   Pause
13.15   Parallel session 2
14.25   Pause
14.45   Paneldebat m/spørgsmål fra konferencedeltagere
 16.00    Tak for i dag

KONFERENCEARRANGØRER
SDU Universitetspædagogik:

Har du spørgsmål af praktisk karakter, bedes du kontakte Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk

Indsendelse af abstract

Deadline for indsendelse af abstracts er 10. august 2020

Læs mere

Tilmelding til konference

Deadline for tilmelding til konferencen - som er gratis - er 19. oktober 2020.

Tilmeldingslink

Teaching for Active Learning - TAL2019

Materiale fra TAL konferencen afholdt på SDU 14. November 2019

Læs mere