Vores Verdensmål


Med udgangspunkt i den frie forskning og uddannelse, ønsker SDU at arbejde med alle FN’s 17 verdensmål.

I forhold til forskning og vidensamarbejde betyder det, at vi:
  • I overensstemmelse med universitetsloven respekterer den enkeltes forskningsfrihed og dermed ret til at vælge forskningens genstand og metode.
  • Fremmer FN’s verdensmål som tema for tværdisciplinært forskningssamarbejde.
  • Styrker vidensamarbejdet med civilsamfund, ngo’er, virksomheder, offentlige organisationer og andre uddannelsesinstitutioner om FN’s verdensmål.
I forhold til uddannelse og livslang betyder det, at vi:
  • Uddanner studerende med viden, færdigheder og motivation til at arbejde med udfordringerne bag FN’s verdensmål.
  • Udvikler og igangsætter uddannelsesinitiativer der understøtter borgeres muligheder for ‘livslang employabilitet’.
  • Mobiliserer og engagerer unge i arbejdet med FN’s verdensmål.