Skip to main content

Ny robotbaseret produktionsplatform på vej

Forskere fra Det Tekniske Fakultet deltager i en ny offentlig-privat udviklingsplatform, FiberLab, der netop har modtaget 40 millioner kr. i støtte fra Højteknologifonden.

Højteknologifonden støtter udvikling af en robotbaseret produktionsplatform, der kan være med til at sætte Danmark på landkortet som verdens førende producent af avancerede fiberforstærkede plastmaterialer.
”Materialer lavet af fiberforstærket plast er både lette og stærke og kan i mange sammenhænge erstatte metal. FiberLab skal udvikle en ny type produktionsenhed, der kan fremstille fiberkompositemner både hurtigere, billigere og med bedre kvalitet end hidtil,” fortæller en af projektets deltagere, professor Henrik Gordon Petersen fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.

Består af robotter, software og signalbehandling
FiberLab består af tre grundelementer: Tre samarbejdende robotter, specialsoftware til styring og koordinering samt avanceret signalbehandling, så man for eksempel kan indbygge sensorer i sine fiberemner for derved at kunne sikre optimal operation og vedligehold.

”Kompositmaterialerne kan i mange sammenhænge erstatte metal. Da det er stærkt, men meget let, er det anvendeligt ved produkter, hvor vægten er afgørende. Især inden for vindmølle- og luftfartsindustrien vokser brugen af avancerede kompositmaterialer markant,” siger professor Morten Willatzen fra Mads Clausen Instituttet og fortsætter:

”FiberLab-platformen sparer ikke bare brændstof. Det reducerer også udgifter til vedligeholdelse, fordi kompositmaterialer blandt andet ikke ruster ligesom metaller. Vi vil kunne tilbyde en ofte væsentlig billigere high-tech løsning til industrier, hvor man ikke tidligere har kunnet bruge denne type af materialer.”

For mere information kontakt
Henrik Gordon Petersen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, mob. 6011 2324
Morten Willatzen, Mads Clausen Instituttet, tlf. 6550 1682, mob. 6011 1682

Fakta om FiberLab
Partnerne i konsortiet bag FiberLab er: Vestas, DESMI, FS ACE, El-Bo, Falck Schmidt, Eltronic, Yaskawa Motoman Robotics, Aalborg Universitet, SDU, DTU og Teknologisk Institut, som samtidig skal huse de fysiske faciliteter.
Budget: 76 millioner kroner
Højteknologifondens investering: 40 millioner kroner
Varighed: 3,5 år

Læs mere på Højteknologifondens webside

Redaktionen afsluttet: 08.06.2012