Skip to main content

Blanketter og links

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Eksamensbekendtgørelsen

Klagevejledning - eksamensklager ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Protokol, faq

SDU afregner dine rejseudgifter i zExpense. For at vi kan returnere dine rejseudgifter, har vi brug for, at du udfylder et skema, som fås ved henvendelse til studiesekretæren, der er anført i Digital Eksamen. Dette skema skal returneres til studiesekretæren, hvorefter du vil modtage en e-mail med login-oplysninger og du vil nu være klar til at indberette alle dine rejseudgifter. Skemaet skal kun indsendes den første gang, du er censor hos os. Derefter skal du bruge de login-oplysninger, du har fået tilsendt.

Her finder du Vejledning til zExpense.

Rejseafregninger skal være tastet senest 8 dage efter rejsen. Kørsel i egen bil dækkes efter statens takster. SDU henstiller til, at den billigst mulige transport til og fra universitetet anvendes.

Forplejning:

Kontakt studiesekretæren for at høre nærmere om retningslinjerne for forplejning. Frokost kan købes i kantinen. Udgifter indberettes i forbindelse med rejseafregning i zExpense.

Du er altid meget velkommen til ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med censur – besøg vores hjemmeside for kontaktoplysninger.