Skip to main content
DA / EN

Prøveregistrering

GENERELLE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

EMNE

SPØRGSMÅL

SVAR

Karakterer – 7-trinskala

Hvordan noteres karaktererne?

 

 

”12”, ”10”, ”7”, ”4”, ”02”, ”00” og ”-3”

Bedømmelsen noteres enkeltvis for hver studerende

Bestået/Ikke bestået

Hvordan noteres bestået og ikke bestået?

”B” og ”IB”

Bedømmelsen noteres enkeltvis for hver studerende.

Godkendt/Ikke godkendt

Hvordan noteres godkendt og ikke godkendt?

”G” og ”IG”.

Bedømmelsen noteres enkeltvis for hver studerende.

Denne bedømmelsesform kan f.eks. anvendes ved vejlederkontrakter og lignende

Andre bedømmelses-muligheder

Hvornår gives AV

 

 

 

 

---

Hvornår gives EU

Afvist – eksamen kan ikke bedømmes da den studerendes arbejde ikke lever op til gældende formalia

AV bruges også som en administrativ bedømmelse, der gives af Uddannelsesjura & Registratur til studerende, der ikke har bestået en forudsætningsprøve

---

Eksamensuregelmæssighed – den studerende er under mistanke om eksamenssnyd

Mistanke om eksamensuregel-mæssighed

Hvordan noteres mistanke om eksamensuregelmæssighed?

Skriv ”EU” på i DE/protokollen for eksamensuregelmæssighed. Eksaminator/censor er ansvarlig for at indberette mistanke om eksamensuregelmæssigheder til studielederen og må først registrere EU'et når den studerende er orienteret om, at vedkommende er blevet indberettet. Læs mere herom på SDUnet (Undervisning – Eksamen - Eksamenssnyd)

 

Udfyldelse af protokol

Hvornår er en protokol færdigudfyldt

Alle studerende, der står på i DE/protokollen skal have et resultat registreret. Der må ikke være tomme felter.

Studerende ønsker at melde fra før eksamen

En studerende har meddelt, at vedkommende ikke vil til eksamen, men navnet står stadig i DE/protokollen. Skal det slettes?

Nej, der bruges ”U” for udeblevet. Studerende må jf. studiefremdriftsreformen ikke længere afmelde sig eksamen og de bruger dermed et forsøg ved at udeblive.

I DE noteres U’er administrativt.

Sygdom

En studerende, der står i DE/ protokollen, har forud for eksamen meddelt at han/hun er syg. Hvad skriver jeg i DE /protokollen/?

Skriv ”U” i DE/protokollen for udeblevet. Når den studerende har sendt lægeerklæring til Uddannelsesjura & Registratur, ændrer de ”U” til ”syg”.

En studerende møder op til eksamen, men kan ikke gennemføre grundet sygdom. Hvad skriver jeg på

 

 

 

 

 

Skriv ”U” i DE/protokollen for udeblevet. Når Uddannelsesjura & Registratur modtager lægeerklæring fra den studerende, ændrer de ”U” til ”syg”

Den studerende og eksaminator/en eksamensvagt skal underskrive en erklæring om at prøven er afbrudt på grund af sygdom.

Denne bekræftelse er afgørende for at Uddannelsesjura & Registratur senere kan registrere ”syg”


 

MUNDTLIGE PRØVER

EMNE

SPØRGSMÅL

SVAR

Fremlægger intet

En studerende er mødt op til en mundtlig eksamen, men fremlægger intet. Hvad noterer jeg i DE/protokollen?

Skriv ”IB” eller ”-3” afhængig af, om eksamen i faget bedømmes efter 7-trinskala eller B/IB.

SKRIFTLIGE STEDPRØVER

EMNE

SPØRGSMÅL

SVAR

Blank aflevering

Den studerende har afleveret blankt eller har ikke afleveret.

Hvad noterer jeg i DE/protokollen?

Da gives bedømmelse ”IB” eller ”-3”, afhængig af, hvordan eksamen i faget skal bedømmes. Den studerende er tilstede i lokalet, hvilket betyder at vedkommende har påbegyndt prøven og skal have en karakter.

Udeblevet

Den studerende er udeblevet fra den skriftlige stedprøve 

Udeblevet og ikke afleveret noteres med ”U”. Der ikke være et tomt felt eller en streg i protokollen – alle studerende skal have registreret et resultat.

I DE afgives U’et administrativt.

 

Afvist

Den studerendes opgave opfylder ikke de formelle krav og kan derfor ikke bedømmes

Afvist noteres med ”AV” af eksaminator.

 

HJEMMEOPGAVER

EMNE

SPØRGSMÅL

SVAR

Blank aflevering

Den studerende har afleveret blankt. Hvad noterer jeg i DE/protokollen?

Da gives bedømmelse ”IB” eller ”-3”, afhængig af, hvordan eksamen i faget skal bedømmes. Den studerende har afleveret et produkt, er dermed påbegyndt prøven og skal have en karakter.

Ikke afleveret

Den studerende afleverer ikke eksamensopgaven

Ikke afleveret noteres med ”U”. Der ikke være et tomt felt eller en streg i protokollen – alle studerende skal have registreret et resultat

I DE afgives U’et administrativt

Afvist

Den studerendes opgave opfylder ikke de formelle krav og kan derfor ikke bedømmes

Afvist noteres med ”AV” af eksaminator.

 


 


ANDRE EKSAMENSFORMER

EMNE

SPØRGSMÅL

SVAR

Eksamen består af en skriftlig aflevering og en mundtlig prøve

En studerende afleverer ikke den skriftlige opgave

---

En studerende afleverer blankt

 

---

En studerende afleverer blankt til en prøve hvor der i fagbeskrivelsen er angivet formelle krav til opgaven

---

En studerende afleverer den skriftlige opgave, men møder ikke op til den mundtlige prøve.

En studerende afleverer den skriftlige opgave, møder op til den mundtlige prøve, men fremlægger intet.

 

 

Bedømmelsen ’U’ gives og den studerende kan ikke deltage i den mundtlige prøve

---

Bedømmelsen -3/IB gives, da den studerende er påbegyndt prøven. Den studerende kan ikke deltage i den mundtlige prøve.

---

Bedømmelsen AV (afvist) gives, da den studerende har påbegyndt prøven, men denne lever ikke op til de formelle krav. Den studerende kan ikke deltage i den mundtlige prøve

---

Bedømmelsen "U" gives, da der ikke kan gives en bedømmelse af den samlede præsentation.


 

SÆRLIGT FOR STADS-VIP PROTOKOLLER

EMNE

SPØRGSMÅL

SVAR

Den studerende er ikke protokollen

Hvad gør jeg, hvis den studerende ikke er i DE/protokollen?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur

Rettelser i en karakter

Hvad gør jeg, hvis jeg skal foretage rettelser protokollen?

Hvis protokollen allerede er tastet i STADS-VIP, skal eksaminator/fagansvarlig og censor sende en mail til Uddannelsesjura & Registratur med angivelse af eksamensnavn, eksamenskode, dato for rettelsen og hvilke/-n studerende der skal rettes.

Eksterne censorers underskrift

Skal alle eksterne censorer underskrive protokollen før indlevering?

Ved STADS-VIP protokoller skal det aftales at én af mange eksaminatorer/censorer registrerer resultaterne.

SÆRLIGT FOR PAPIRPROTOKOLLER

Rettelser i en karakter

Hvad gør jeg, hvis jeg skal foretage rettelser protokollen?

Hvis protokollen allerede er indsendt til Uddannelsesjura & Registratur, skal eksaminator/fagansvarlig og censor sende en mail til Uddannelsesjura & Registratur med angivelse af eksamensnavn, eksamenskode, dato for rettelsen og hvilke/-n studerende der skal rettes.

Eksterne censorers underskrift

Skal alle eksterne censorer underskrive protokollen før indlevering?

Ja

Scanning af protokol og underskrifter

Er indscannede protokoller og underskrifter gyldige?

En scannet protokol eller underskrift er lige gyldig som papirprotokollen

For mange censorer eller eksaminatorer protokollen

Der står for mange censorer eller eksaminatorer protokollen. Hvad gør jeg?

Streg de ekstra navne ud

Blanke navnefelter til eksaminator eller censor

Der er intet navn anført censor/eksaminator protokollen. Hvad gør jeg?

Føj navnet til med blokbogstaver og underskrift

Datering og underskrift

Skal samtlige sider protokollen dateres og underskrives?

Ja og med den dato hvor bedømmelsen fandt sted.

Udeblevet eller ikke afleveret

Den studerende er udeblevet eller har ikke afleveret

Udeblevet og ikke afleveret noteres med ”U”. Der ikke være et tomt felt eller en streg i protokollen – alle studerende skal have registreret et resultat

 

Sidst opdateret: 29.09.2023