Skip to main content

Fin debut til ny naturvidenskabelig læreruddannelse

To læreruddannelser har sammen med Syddansk Universitet fundet opskriften på at gøre noget ved folkeskolens mangel på stærke matematik- og naturfagslærere. 27 studerende er begyndt på en ny naturvidenskabelig læreruddannelse i Odense og Haderslev.

De danske folkeskoler får i de kommende år hårdt brug for flere lærere, som kan undervise i fysik, biologi, geografi og andre naturfag. Det er udgangspunktet for, at Læreruddannelsen i Haderslev og Læreruddannelsen på Fyn fra i år tilbyder en særlig naturvidenskabelig læreruddannelse.

En af dem, der har valgt at læse den nye naturvidenskabelige læreruddannelse er den 25-årige Martin Colstrup Hansen.

- Da jeg opdagede, at det var muligt at tage læreruddannelsen og samtidig specialisere sig inden for de naturvidenskabelige fag, vidste jeg bare, at det var den vej jeg skulle gå, fortæller Martin Colstrup Hansen.

- Jeg oplevede selv at have en lærer på hf, som formåede at vække og forstærke min begejstring for de naturvidenskabelige fag, og den begejstring vil jeg rigtig gerne give videre til andre børn og unge, siger Martin Colstrup Hansen.

Og det er netop et af målene med den naturvidenskabelige læreruddannelse: At uddanne lærere, der kan være med til at skabe begejstring og interesse for naturfag i folkeskolen, så flere unge får lyst til at tage en naturfaglig uddannelse.

Studerende kommer tæt på forskning

De studerende på den naturvidenskabelige læreruddannelse kommer tæt på forskningsverdenen. I løbet af uddannelsen skal de følge kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

- Det er en stor styrke ved den naturvidenskabelige læreruddannelse, at der er en tæt kobling mellem uddannelse, praksis og forskning, siger Jørgen Thorslund, forsknings- og udviklingsdirektør ved University College Lillebælt, der udbyder Læreruddannelsen på Fyn.

- De studerende kommer helt tæt på den aktuelle naturvidenskabelige forskning, bliver aktive deltagere i det fagdidaktiske forskningsområde og lærer at omsætte forskningsresultater til undervisnings- eller læringsforløb i skolen, siger Claus Michelsen, der er professor i matematikkens og naturfagenes didaktik ved Syddansk Universitet og en af initiativtagerne til den nye læreruddannelse.

Ny lærerprofil matcher folkeskolens behov

Lærere med en naturvidenskabelig baggrund bliver særdeles attraktive for folkeskolerne de kommende år. Fra 2020 er det nemlig et krav, at alle lærere skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

- Allerede nu er der stor mangel på lærere med undervisningskompetencer i naturvidenskabelige fag, siger Lars Breinholt, institutchef for læreruddannelsen ved University College Syddanmark.

- En stor del af de lærere, der i dag underviser i for eksempel natur og teknologi, har ikke undervisningskompetence i faget, forklarer han.

- De nye naturvidenskabelige lærere vil opnå et stort fagligt overskud, der giver dem bedre mulighed for at formidle fagene og knytte naturfagene sammen. De vil kunne brobygge og arbejde med naturfagene på helt nye måder. Det ved vi, folkeskolerne efterspørger, og derfor vil de også blive eftertragtede, siger Lars Breinholt.

Flere fag

Den naturvidenskabelige læreruddannelse varer fire år, ligesom den almindelige læreruddannelse.

I løbet af de fire år skal de studerende vælge fire naturvidenskabelige undervisningsfag. Det betyder, at de får et ekstra undervisningsfag i forhold til de fleste studerende på den normale læreruddannelse.

Matematik er obligatorisk, da faget er kernen i naturvidenskaben og dermed spiller en central rolle i forståelsen af de øvrige naturvidenskabelige fag.

Fakta

Uddannelsen er et resultat af et tæt strategisk uddannelses-, udviklings- og forskningssamarbejde mellem University College Syddanmark, University College Lillebælt og Syddansk Universitet kaldet Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring. Et samarbejde, der ikke tidligere er set i Danmark.

Den naturvidenskabelige læreruddannelse kan læses i Haderslev og Odense.

De naturvidenskabelige fag i den danske folkeskole er: 

  • matematik

  • fysik/kemi

  • natur/teknologi

  • geografi

  • biologi

Kontakt

Jørgen Thorslund, forsknings- og udviklingsdirektør, University College Lillebælt, 2916 3148, jpnt@ucl.dk

Claus Michelsen, professor, leder af Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, Syddansk Universitet, 6550 2355/6011 2355, cmich@imada.sdu.dk

Lars Breinholt Søndergaard, institutchef, læreruddannelsen, University College Syddanmark, 7266 5003, lbso@ucsyd.dk

Redaktionen afsluttet: 12.10.2015