Skip to main content

SDU er med i nyt samarbejde om arktisk forskning

Isaaffik Arctic Gateway er navnet på en ny arktisk webportal, som skal være et dynamisk værktøj for alle, der arbejder i Arktis.

Isaaffik betyder ”den store port” på grønlandsk. Nu er det også navnet på en ny webportal, der skal være en hjælp til alle, der planlægger en ekspedition til de arktiske områder, og som samtidig vil fungere som et forum for udveksling af ideer og bidrag til undervisning, forskning og uddannelser.

Udviklingen af hjemmesiden er sket på tværs af danske, grønlandske og færøske universiteter, myndigheder og forskningsinstitutioner samt det danske forsvar. Fra Syddansk Universitet bidrager Biologisk Institut og Klinisk Institut.

Fælles kræfter mod klimaforandringerne

”Det arktiske miljø forandrer sig meget i disse år, og der er behov for markant mere forskning i, hvordan vi bedst håndterer de her omvæltninger. Med den nye hjemmeside kan vi lettere dele vores viden og styrke vores samarbejde på tværs af rigsfællesskabet, så vi sammen kan tage kampen op mod klimaforandringerne”, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Hele verdens øjne retter sig mod de arktiske områder i disse år. Ændringer i klimaet åbner både nye muligheder og nye udfordringer for et økosystem, der rummer enorme ressourcer og livsgrundlaget for den arktiske befolkning.

Olie, mineraler og mulige nye sejlruter bidrager til den politiske opmærksomhed om Arktis, men det er dyrt og omstændeligt at operere i et område, hvor der kun findes en begrænset infrastruktur. Webportalen dækker derfor et påtrængende behov for koordinering og facilitering af de samlede arktiske aktiviteter i forhold til den bedst mulige udnyttelse af for eksempel transportmuligheder, feltstationer og udstyr.

Forskerne vil studere ferskvand, der løber fra gletschere ud i fjordene

”SDU er en relativ lille spiller i relation til arktisk infrastruktur, men vi samarbejder aktivt med mange institutioner i Rigsfællesskabet – især i forbindelse med forskningsekspeditioner. Vi har i øjeblikket et mindre team I Godhavn i samarbejde med DTU, og til august deltager vi i en større ekspedition til Young Sound i Nordøstgrønland i samarbejde med KU og AU”, siger professor Ronnie Glud, Biologisk Institut, der er koordinator for SDUs arktiske forskningssamarbejde.

I Young Sound skal forskerne bl.a. studere effekten af ferskvand, der er rigt på organiske forbindelser og via gletschere og floder løber fra land og ud i fjordene. Formålet er at forstå, hvordan det påvirker livet i fjordene.

”Når man planlægger sådan en ekspedition, er det vigtigt at dele viden, logistik og lign. med andre forskningspartnere fra Rigsfællesskabet, således at vi får brugt de begrænsede ressourcer optimalt”, siger Ronnie Glud.

Fra Klinisk Institut bidrager professor Lise Hounsgaard i udviklingen af en tværfaglig, forskningsbaseret og internationalt anerkendt natur- og sundhedsvidenskabelig uddannelse i Grønland, som på sigt skal være på såvel bachelor- som kandidatniveau.

Som en start vil kurserne blive udbudt på kandidatniveau ved et dansk universitet, men de skal for en stor del foregå i Grønland. Den del af uddannelsen, som skal foregå i Grønland, tager udgangspunkt i forhold, der er særligt arktiske og relevante for Grønland, mens standardgrundfag skal foregå i Danmark.

Redaktionen afsluttet: 04.05.2015