Skip to main content

Corona-nedlukning rammer børn og unge: Faldende fysisk aktivitet er bekymrende

Landsdækkende undersøgelse fra Syddansk Universitet viser bekymrende tendens med faldende fysisk aktivitet og stigende kropsvægt blandt børn og unge under corona-nedlukningen.

Corona-nedlukningen af Danmark har resulteret i et markant fald i danske børn og unges fysiske aktivitet og en stigning i deres kropsvægt, viser en ny undersøgelse fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU).

I december 2020 blev det danske samfundet for anden gang lukket ned i forsøget på at reducere eksponeringen for COVID-19 i befolkningen, for at bremse smittespredningen, der steg hastigt.

Nedlukningen omfatter blandt andet et forsamlingsforbud, som mindsker mulighederne for at være sammen med andre, og betød at eksempelvis skoler, idrætsforeninger og fitnesscentre er fysisk lukket.

Børn og unge er mindre aktive nu end under den første nedlukning

Under den anden nedlukning - fra d. 26. januar til d. 8. februar 2021 gennemførte forskere SDU en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse for at undersøge, om danske børn og unges fysiske aktivitet blev påvirket af nedlukningen.
1.229 børn og unge i alderen 6-16-år deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at:

  • De 6-16-årige er i gennemsnit kun fysisk aktive i 32,6 minutter om dagen.
  • Hele 87,6% af de adspurgte lever ikke op til anbefalingerne om 60 minutters daglig fysisk aktivitet under nedlukningen.
  • Herunder svarer 81,4%, at de er mindre fysisk aktive under vinterens nedlukning, sammenlignet med samme periode før nedlukningen.
  • 67,5% er mindre fysisk aktive nu sammenlignet med under første nedlukning i foråret 2020.

Hver fjerde har taget på i vægt

Undersøgelsen viser også, at den manglende bevægelse har store konsekvenser for børn og unges kropsvægt. Hver fjerde deltager i undersøgelsen (25,5%), vurderer, at de har taget på i vægt under corona-nedlukningen.

- Tallene er meget nedslående. Vi ved, at fysisk aktivitet har en lang række fysiske, mentale og sociale sundhedsmæssige gevinster, og det er derfor vigtigt at opretholde bevægelse - særligt under corona-krisen, hvor mistrivsel må forventes at øges på grund af blandt andet isolering fra social kontakt, tilføjer postdoc Tanja Schmidt, som har bearbejdet tallene.

Færre idrætstimer og mindre foreningsidræt

Undersøgelsens tal viser tydeligt, at de sædvanlige organiserede rammer for børn og unges fysiske aktivitet i langt mindre grad understøtter deres fysiske aktivitet under nedlukningen.

  • Hver tredje i undersøgelsen (32,4%) svarer, at de under nedlukningen ikke har idræt og/eller andre bevægelseslektioner i relation til skolen.
  • Samtidigt svarer hele 80,3%, at de hverken deltager i fysisk eller online foreningsrelateret fysisk aktivitet under nedlukningen.
  • 81,4% svarer, at de har færre foreningsrelaterede idrætsaktiviteter sammenlignet med før nedlukningen.

Projektleder for undersøgelsen, lektor Charlotte Pawlowski, er dybt bekymret over tallene.

- Vi forventede en nedgang i fysisk aktivitet, fordi vi i Danmark har en særlig bevægelseskultur, som i høj grad er knyttet op på skolen og foreningsidræt. Men at så mange ikke har dyrket idræt i skole- og foreningsregi er overraskende og bekymrende, siger hun.

Fotos: Charlotte Skau Pawlowski

Læs mere om undersøgelsen her.

Mød forskeren

Charlotte Skau Pawlowski er lektor ved Active Living på Institut for Idræt og Biokemi.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 26.02.2021