Skip to main content

Om ”Børn og unges bevægelse i krise?”

Den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned grundet en hastigt spredende global COVID-19 pandemi, hvilket har resulteret i at danskerne i knap et år har oplevet en lang række forbud og nedlukninger. Disse forbud og nedlukninger har radikalt forandret danskernes hverdag, og antages særligt at påvirke børn og unges hverdag, herunder deres bevægelsesadfærd.

Projektet Børn og unges bevægelse i krise? er en spørgeskemaundersøgelse som gennemføres i perioden 25. januar til 7. februar 2021, hvor Danmark er fuldt nedlukket.

Hvorfor laver vi undersøgelsen?
Vi ønsker med undersøgelsen at undersøge hvordan nedlukningen af Danmark i forbindelse med COVID-19 påvirker danske børn og unges bevægelsesadfærd. Dette ønskes med henblik på at tilvejebringe viden der kan understøtte børn og unges bevægelse under nedlukningen eller ved en eventuel efterfølgende gen-nedlukning.

Hvordan undersøger vi?
Spørgeskemaundersøgelse gennemføres elektronisk og opbygges med en række baggrundsvariabler (fx køn, alder, forældres jobsituation mv.) Desuden indeholder skemaet en række spørgsmål gående på hvor meget, hvor og med hvem børn og unge bevæger sig og deres skærmtid før og under corona-nedlukningen. Undersøgelsen er målrettet børn og unge mellem 6-19 år.

Spørgeskemaet besvares af en forældre/værge i samråd med barnet/den unge.

Et direkte link til undersøgelsen distribueres via et Facebook opslag på Institut for Idræt og Biomekaniks facebookside, hvorfra folk opfordres til at deltage og dele opslaget.

Projektet løber fra januar 2021 til januar 2022.

 

Del af stor international undersøgelse

Den danske undersøgelse af børn og unges bevægelsesadfærd under COVID-19 nedlukningen af landet er en del af en større international undersøgelse som gennemføres på samme tid og ud fra samme procedure på tværs af ni lande: Tyskland, Ungarn, Slovenien, Italien, Portugal, Spanien, Rusland, Polen og Danmark. Således vil de danske data blive sammenholdt med data fra øvrige lande inkluderet i undersøgelsen.

 

Kontakt

Lektor Charlotte Skau Pawlowski
Forskningsenheden Active Living
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Mail.: cspawlowski@health.sdu.dk

 

Postdoc Tanja Schmidt
Forskningsenheden Active Living
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Mail.: tbschmidt@health.sdu.dk

 

Sidst opdateret: 26.01.2021