Skip to main content

150.000 danskere skal tænke over mening i livet

Har du tænkt på, hvad der giver dit liv mening? Og på at det kan påvirke dit helbred? I disse dage modtager 150.000 danskere et spørgeskema i e-boks, som netop berører de emner. Undersøgelsen fra Syddansk Universitet stiller skarpt på sammenhængen mellem værdier, tro, mening og helbred.

Forskning viser, at tanker om de store spørgsmål i livet, såsom hvad der giver én mening og hvad man tror på, spiller en vigtig rolle for helbredet og håndtering af livskriser. Det vil forskningsgruppen for Eksistentiel og Åndelig Omsorg undersøge nærmere i en dansk kontekst.

- Vi ved, at livets store spørgsmål bliver ekstra aktuelle, når vi selv eller vores pårørende bliver alvorligt syge. Er der en mening med det hele? Vi ved også, at nogle  finder trøst i tro eller andre kilder til mening. Man kan have behov for at tage sit liv og sine værdier op til revision, når det ramler, fortæller Tobias Kvist Stripp, læge og ph.d.-studerende, som sammen med forskerkolleger i Syddansk Universitet står bag undersøgelsen.

- Det vi ikke ved, er hvordan oplevelsen af mening og værdi spiller sammen med helbredet her i Danmark, hvor vi ikke altid er vant til at tale om sådanne emner. Og måske slet ikke i sundhedsvæsnet. Her har vi brug for danskernes svar.

Mangler et sprog for det åndelige

Formålet med undersøgelsen er overordnet at kunne hjælpe patienter og pårørende bedre, blandt andet ved at klæde fagpersonalet på til at tage bedre vare på behovet for mening og håb i mødet med sundhedsvæsenet.

- Nu skal vi snakke om, hvad der giver mening. Det er måske lidt stort og ukonkret for mange, men det har faktisk betydning for vores sundhed og helbred, både fysisk og mentalt. Og man kan undersøge det struktureret igennem forskning, for eksempel i et projekt som vores.

-- Vi tror på, at vores undersøgelse ikke bare bidrager med værdifuld data til forskning. Flere som har prøvet at besvare spørgeskemaet fortæller, at det var en rigtig interessant mulighed for at gøre sig nogle overvejelser, som de måske ellers ikke har så ofte. Det kan nemlig også hjælpe sproget for det eksistentielle og åndelige på vej – et sprog vi i stor grad har glemt herhjemme, fortæller Tobias Kvist Stripp, der samtidig understreger, at formålet ikke er at promovere særlige værdier eller holdninger, men snarere at blive klogere på, hvad der er vigtigst i livet for danskerne.

Tilfældigt udvalgte samt patienter spørges

Håbet er, at den aktuelle undersøgelse ikke skal stå alene, men at deltagerne kan følges over længere tid. Ud over tilfældigt udvalgte danskere over 18 år, vil en stor gruppe kræftpatienter, KOL-patienter, og overlevende efter hjertestop blive bedt om at besvare spørgeskemaet.

- Det er grupper, som har haft truslen på livet tæt på, og som måske i højere grad end den brede befolkning har gjort sig nogle eksistentielle overvejelser.

Læs mere om undersøgelsen her.

Mød forskeren

Tobias Kvist Stripp er læge, cand.med. og ph.d. studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Syddansk Universitet.

kontakt

Fakta:

Bag undersøgelsen står Tobias Kvist Stripp, læge og ph.d.-studerende sammen med Niels Christian Hvidt, professor, dr. Theol og Jens Søndergaard, professor, læge. 

Find kontaktoplysninger

Redaktionen afsluttet: 01.11.2021