Skip to main content
Forskningsenheden for Almen Praksis

Forskningsenheden for Almen Praksis

Enhedens forskningsstrategi er centreret omkring mødet mellem patienten og almen praksis.

Nyheder