Skip to main content

Forskningsenheden for Almen Praksis

Enhedens forskningsstrategi er centreret omkring mødet mellem patienten og almen praksis.

Nyheder