Skip to main content

Studenterforskning er en succes hele vejen rundt

Både studerende og vejledere på afdelingerne er tilfredse med udbyttet af de prægraduate forskningsforløb, som giver begge parter mulighed for at prøve en mulig fælles fremtid af.

Som det eneste universitet i Danmark har SDU ikke begrænset muligheden for at lade studerende på de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser tage et prægraduat forskningsår, et år hvor de studerende forsker og samtidig skriver deres speciale.

Formålet med ordningen er at lade de studerende få erfaring med forskning i et reelt projekt, som giver værdi for forskningsenhederne og i sidste ende patienterne på hospitalets afdelinger.

Sissil Egge, som står bag studiet i historien ”Lavere D-vitamin påvirker ikke kraniet hos danske spædbørn ” var som medicinstuderende tilknyttet Pædiatrisk Forskningsenhed som prægraduat forsker fra september 2015 til september 2016. Hun blev tidligt i uddannelsen gjort opmærksom på muligheden for det prægraduate forskningsår, som ifølge hende har et rigtig godt ry blandt de studerende.

-Mange studerende planlægger deres forløb meget tidligt og de, der ved, at de vil forskervejen, er meget godt forberedte. Jeg selv var ikke helt sikker på, om forskning var noget for mig, men jeg ville meget gerne prøve mig selv af indenfor pædiatrien og hørte godt om forløbet fra en tidligere forskningsstuderende under Henrik Christesen (professor i pædiatri på H.C. Andersen Børnehospital, OUH og Klinisk Institut, SDU).

Et års forberedelser
Sissil Egge tog kontakt til Henrik Christesen, der havde tre forskninsgprojekter klar, som han søgte studerende til at kaste sig over. Sissil fattede straks interesse for projektet om D-vitamins betydning for spædbørns kranier og gik i gang med forberedelserne.

Allerede et år før projektets start søgte hun midler hos fonde og et halvt år før var finansiering og forskningsprotokol på plads.

- Jeg har lært utroligt meget af at sidde med ansvaret for et forskningsprojekt og de mange udfordringer, der følger med. Og jeg er helt klart blevet inspireret til mere forskning, hvis der dukker en mulighed og et projekt op, som jeg brænder for, siger Sissil Egge, som for øjeblikket er i uddannelsesstilling i Hjørring.

-Jeg kan kun anbefale andre at tage et prægraduat forskningsforløb. Det er helt unikt, at der er tid til fordybelse og ikke undervisning ved siden af.

Studerende publicerer
Jakob Ousager er leder af forskeruddannelsessekretariatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU, som står for den administrative del af de prægraduate forløb. Han fortæller, at der er flere grunde til, at ordningen modsat de andre danske universiteter er blomstret op på SDU.

- Vi har tilpasset ordningen til studieordningen, så et halvt års orlov sat sammen med specialet, som hos os stadig fylder et helt semester, kan give det her år, som kan bruges på forskning.

-Forskningsenhederne er rigtig glade og oplever, at de studerende kommer og leverer en flot arbejdsindsats og bliver en del af forskningsmiljøet. Og der kommer ofte publikationer ud af forløbene, så de studerende får deres navn på rigtig forskning allerede som studerende.

Måske flere ph.d.’er på vej
Det store spørgsmål er så, om studenterforskerne så fortsætter som forskere senere i karrieren, i første omgang som ph.d.-studerende. Det vil vi ifølge Jakob Ousager først kunne få svar på i løbet af de næste par år.

- Ordningen er for alvor blomstret op de seneste fire-fem år. Så vi ved endnu ikke, om studenterforskerne søger videre som ph.d.-studerende, for særligt for medicinerne er der lang tid imellem forskningsåret og det tidspunkt, hvor det passer bedst i det samlede uddannelsesforløb at tage en ph.d.-uddannelse.

FAKTA
Det prægraduate forskningsår er en mulighed på alle sundhedsvidenskabelige uddannelser på SDU. I øjeblikket er ca. 80 studerende i gang med forløbet, heraf ca. 60 medicinstuderende.

Læs mere om ordningen her (på engelsk).

Mere at vide?

Jakob Ousager, Ph.d, leder af SDU Facilitering og Forskeruddannelse.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 08.03.2018