Skip to main content

Forældre har betydning for, om deres børn er fysisk aktive

Når mor og far støtter og motiverer en til at være aktiv, er der større sandsynlighed for, at det lykkes. Det viser en gennemgang af international forskning om effekten af fysisk aktivitets-kampagner, der er rettet mod børn og unge.

En rapport udarbejdet af Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen, samler konklusionerne fra den internationale forskning om kampagner for fysisk aktivitet.

 En af konklusionerne er, at forældre spiller en afgørende rolle for deres børns valg af fysisk aktivitet. De er også centrale som rollemodeller og for at motivere og støtte deres børn til at være mere fysisk aktive. 

Desuden viser studier, at forældres uddannelsesniveau, holdninger, overbevisninger, egen adfærd og støtte til deres børn har stor indflydelse på børns holdninger og adfærd til fysisk aktivitet.

Størst effekt på flere platforme

”Formålet med rapporten har været at undersøge effekten af kampagner om fremme af fysisk aktivitet blandt børn og unge, og om der kan identificeres bestemte tilgange og virkemidler, som har effekt,” siger Jens Troelsen, der har forfattet rapporten og er professor i Active Living på Syddansk Universitet.

”Her kan vi på baggrund af den videnskabelige litteratur blandt andet se, at brugen af mange samtidige medieplatforme giver størst effekt. Det hænger også sammen med, at mange eksponeringer af samme budskab gør det nemmere at huske, hvad en kampagnes formål er.”

En af hovedkonklusionerne i rapporten er nemlig, at traditionelle massemedie-­kampagner, der bruger flere samtidige medieplatforme, har større effekt end kampagner, der kun benytter sig af en enkelt medieplatform. Det skyldes, at budskaberne kommer bredt ud og komplementerer hinanden.

Forældre og venner viser vejen

Der er i meget begrænset omfang publiceret videnskabelige artikler om brugen af elektroniske og sociale medier i kampagner om fysisk aktivitet. Derfor har Sundhedsstyrelsen bedt SDU om hjælp til at afdække, hvordan de unge bedst nås.

”Rapporten skulle blandt andet afdække, om der er tiltag, som vi kan bruge til at forny og forbedre vores kommunikation om fysisk aktivitet blandt børn. Når vi vil have fat i børnene, kan vi se, at det er vigtigt, at vi fortsat kommunikerer med forældre og vennerne via de traditionelle massemedier, men også fx via sociale medier”, siger Tue Kristensen, der er projektleder på området for fysisk aktivitet i Sundhedsstyrelsen.

Jo mere, jo bedre

Blandt de andre væsentlige pointer fra rapporten er, at jo flere gange og jo oftere børn bliver eksponeret for en kampagne om fysisk aktivitet, jo mere tror de på fordelene ved fysisk aktivitet og deres self-efficacy i forhold til at være fysisk aktive.

”Det er vigtigt at påvirke de sociale normer forbundet med fysisk aktivitet for at nå børn og unge. De kan ændre livsstil i en mere fysisk aktiv retning, hvis fysisk aktivitet gøres til et socialt accepteret brand,” mener Jens Troelsen.

”Det er for eksempel motiverende, hvis børn og unge oplever, at fysisk aktivitet er sjovt og foregår sammen med jævnaldrende. Venskaber spiller altså en afgørende rolle i for­bindelse med især teenageres fysiske aktivitetsniveau, og venne­gruppen kan derfor bruges som virkemiddel til at øge teenagers aktivitetsniveau.”

Læs mere: https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/foraeldre-har-betydning-for,-om-deres-boern-er-fysisk-aktive

Rapporten: Kampagner om fremme af fysisk aktivitet blandt børn og unge


- Litteraturstudie af medier, budskaber, målgrupper og virkemidlers betydning for effekt

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Jens Troelsen og Anne Sofie Aggestrup Forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Kontakt: Jens Troelsen, tlf. 60 11 34 93, mail: JTroelsen@health.sdu.dk

Mød forskeren

Professor, forskningsleder, cand.scient., phd. Forskningsenheden for Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

Jens Troelsen

Redaktionen afsluttet: