Skip to main content
DA / EN

Forskningsprojekter på SDU Dronecenter

PotBot

Projektet undersøger, hvordan man integrerer autonome mobile robotplatforme i transporten af potteplanter i gartnerier.

Forsknings- og Undervisningsministeriet, 2022-2023
Kontakt: Henrik Skov Midtiby, hemi@mmmi.sdu.dk


Præcisionsfrøavl

Målet er at reducere herbicid forbruget til ukrudtsbekæmpelse i dyrkningen af græsfrø.

GUDP og Frøafgiftsfonden, 2023-2026
Kontakt: Henrik Skov Midtiby, hemi@mmmi.sdu.dk


WildDrone

Projektet sigter mod at modernisere naturbevaringsteknikker gennem innovative droneoperationer

EU Marie Sklodowska Curie Actions, 2023-2026
Kontakt: Ulrik Pagh Schultz Lundquist, ups@mmmi.sdu.dk 


FOD4Wind

I projektet søger partnerne at bruge fuldautomatiske droner til at levere udstyr til havvindmølleteknikere i stedet for at bruge skibe.

EUDP, 2022-2024
Kontakt: Kjeld Jensen, kjen@mmmi.sdu.dk


The upcycled African drone: a value-sensitive design

I dette projekt udvikler man en upcycled drone som kan bruges til kortlægningsopgaver og genskovning i Sierra Leone.
Hjemmesiden er på engelsk

Samarbejdspartnere: Ingeniører uden grænser Danmark
Kontakt: Dylan Cawthorne, dyca@mmmi.sdu.dk


HERD (Human-AI collaboration: Engaging and controlling swarms of Robots and Drones)

I projektet vil man udvikle en ny user interface, der kan kontrollere flere robotter eller droner samtidig.

DIREC (Digital Research Centre Denmark), 2021-2025
Kontakt: Ulrik Pagh Schultz Lundquist, ups@mmmi.sdu.dk


GENIUS

SDU står i spidsen for dette IFD projekt, der vil etablere et landsdækkende 5G-netværk, som muliggør U-Space i det nedre luftrum, således at droner kan flyve sikkert sammen med den traditionelle bemandede flytrafik.

Innovationsfonden, 2021-2024
Kontakt: Ulrik Pagh Schultz Lundquist, Projektleder, ups@mmmi.sdu.dk


Værktøjsdrone til bekæmpelse af ukrudt

I projektet vil man bruge droner som værktøj, der ud over at kunne finde bjørneklo ved hjælp af kamerateknologi og kunstig intelligens, også har monteret en ukrudtsstryger, der kan påtrykke et middel på den enkelte plante, som får den til at dø.

Kontakt: Henrik Skov Midtiby, hemi@mmmi.sdu.dk


AGAVE

I projektet udvikles et nyt AI-baseret geoscanning system, hvor man bruger droner i stede for helikoptere. Målet er at skabe mere bæredygtig løsning, som er billigere, hurtigere og bedre i forhold til nøjagtighed og opløsning. SDU’s fokus er på krav og retningslinjer, herunder SORA risikovurdering.

Eurostar programme, 2022-2022
Kontakt: Erling Hansen, erha@mmmi.sdu.dk


U-Space Fyn

Nyt dansk samarbejde skal gøre det muligt at etablere det første U-space i Skandinavien: Et luftrum, hvor droner flyver sikkert side om side med den traditionelle bemandede flytrafik, og samtidig gør det muligt at anvende droner uden for dronepilotenes synsvidde.

Kontakt: Kjeld Jensen, kjen@mmmi.sdu.dk


Drones4safety

SDU står i spidsen for dette EU-projekt, der udvikler et system af selvstyrende, selvopladende og samarbejdende droner, der kontinuerligt overvåger Europas kritiske infrastruktur såsom broer og jernbaner og giver besked, når der er fejl eller sprækker i konstruktionerne.

EU Horizon 2020, 2020-2023
Kontakt projektleder: Emad Samuel Malki Ebeid, esme@mmmi.sdu.dk


AERIAL-CORE

Målet er at udvikle kerneteknologi-moduler og et integrereret flyvende kognitivt robot-system til brug ved inspektion og vedligeholdelse af store lineære infrastrukturer.

EU Horizon 2020, 2019-2023
Kontakt: Emad Samuel Malki Ebeid, esme@mmmi.sdu.dk


Sundhedsdroner

Projektet går ud på at udvikle fuldautomatiske droner der hurtigt, billigt og bæredygtigt kan transportere patientprøver, medicin og læger mellem hospitalsafdelinger, lægehuse og hjemmeplejen.

Innovationsfonden, 2019-2021
Kontakt: Kjeld Jensen, kjen@mmmi.sdu.dk


SqM-Farm (Square Meter Farming)

Projektet bruger kunstig intelligens baseret på data fra sensorer på droner, robotter og fra satellitter til at hjælpe landmanden med at optimere landbrugsmarkernes  udbytte.

GUDP, Miljø- og Fødevareministeriet, 2018-2022
Kontakt: Henrik Skov Midtiby, hemi@mmmi.sdu.dk


Afsluttede projekter


Drones for Energy

Formålet er at udvikle et kollaborativt, autonomt og konstant aktivt drone system, som tilbydes operatører til inspektion af højspændingsnettet samt infrastrukturen, med høj frekvens og nøjagtighed på en omkostningseffektiv måde.

Innovationsfonden og Energi Fyn, 2018-2022
Kontakt: Emad Samuel Malki Ebeid, esme@mmmi.sdu.dk


Drone-baseret rengøring til hospitaler

I projektet vil man undersøge om det er muligt at bruge droner som et værktøj til at rengøre og måle/inspicere forskellige svært-tilgængelige overflader på bl.a. Odense Universitetshospital (OUH). 

Energi Fyns udviklingsfond, 2021
Kontakt: Jussi Hermansen, juhe@mmmi.sdu.dk


UAS-Ability

Projektet er et samarbejde mellem danske universiteter med det formål at etablere en dansk forskningsinfrastruktur for droner. SDU UAS Test Center er støttet af UAS-ability.

Styrelsen for Forskning og Innovation, 2016-2021

Kontakt: Ulrik Pagh Schultz, ups@mmmi.sdu.dk


TeamPlay

Projektet fokuserer på at udvikle teknikker til optimering af software i indlejrede systemer med hensyn til både tid, energi og sikkerhed, og at vise at disse teknikker kan anvendes i droner, kamerapiller, rumindustrien og smart IoT-systemer.

EU Horizon 2020, 2018-2021
Kontakt: Emad Samuel Malki Ebeid, esme@mmmi.sdu.dk


Creative Sight

Formålet med projektet er at udvikle en droneløsning til at inspicere skibe for skader og slitage.

Den Danske Maritime Fond, 2018-2020
Kontakt: Brad Beach, brbe@mmmi.sdu.dk


Værdisætning af juletræer vha. droner

Projektet undersøger, hvordan man kan bruge droner til at optimere juletræsproduktioner ved at måle træernes højde og tælle hvor mange juletræer, der er i de enkelte plantager.

Robocluster, 2020
Kontakt: Henrik Skov Midtiby, hemi@mmmi.sdu.dk


Free the Drones (FreeD)

Formålet er at udvikle teknologier, som gør det muligt for droner at flyve autonomt og sikkert uden for synsvidde (BVLOS).

Innovationsfonden, 2016-2020
Kontakt: Brad Beach, brbe@mmmi.sdu.dk


ArtDrone

ArtDrone har til formål at udvikle et dronesystem, der kan registrere og følge isbjerge i det Arktiske område via et real-time dataindsamlingssystem, som skal bruges til at advare skibstrafikken mod farlige isbjerge.

Den Danske Maritime Fond, 2018-2020
Kontakt: Agus Hasan, agha@mmmi.sdu.dk


Innovation på Vinger

Projektet understøtter små og mellemstore danske dronevirksomheder, med det formål at nye idéer og produkter kan komme hurtigere og mere succesfuldt ud på markedet.

Industriens Fond, 2016-2020

Kontakt: Mette Præst Knudsen, mpk@sam.sdu.dk 


Dronebaseret Græskaroptælling

Energi Fyns Udviklingsfond, 2017-2018
Kontakt: Henrik Skov Midtiby, hemi@mmmi.sdu.dk


Samfundets Reaktion på Droneteknologi

Report on General Public’s privacy concerns (resume) (GB)
Report on General Public’s privacy concerns (full report) (GB)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Kontakt: Mette Præst Knudsen, mpk@sam.sdu.dk 


InvaDrone

SDU  strategiske forskningsmidler
Kontakt: Henrik Skov Midtiby, hemi@mmmi.sdu.dk


Droner til Energi

SDU strategiske forskningsmidler, 2018
Kontakt: Emad Samuel Malki Ebeid, esme@mmmi.sdu.dk


DroneID

Trafik- og Byggestyrelsen, 2016-2017

Kontakt: Kjeld Jensen, kjen@mmmi.sdu.dk


Hjertestarter Drone

Studenterprojekt efterår 2017, Civilingeniøruddannelsen i Droneteknologi
Kontakt: Kristian Husum Terkildsen, khte@mmmi.sdu.dk


HealthDrone

SDU strategiske forskningsmidler, 2018
Kontakt: Kjeld Jensen, kjen@mmmi.sdu.dk


ØkoDrone

Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP), 2016-2017
Kontakt: Brad Beach, brbe@mmmi.sdu.dk


BVLOS Fast Track

 Kontakt: Brad Beach, brbe@mmmi.sdu.dk

Droneinspektion af hegn omkring lufthavne

Energi Fyn, 2015-2018
Kontakt: Henrik Skov Midtiby, hemi@mmmi.sdu.dk

SDU Dronecenter Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 9523

Sidst opdateret: 15.12.2023