Skip to main content
DA / EN

U-Space Fyn

Projektmål

Nyt dansk samarbejde skal gøre det muligt at etablere det første U-space i Skandinavien: Et luftrum, hvor droner flyver sikkert side om side med den traditionelle bemandede flytrafik, og samtidig gør det muligt at anvende droner uden for dronepilotenes synsvidde. U-space skal udvikles og testes i første omgang ved HCA Airport i Odense og på sigt udbredes i hele Danmark.

Projektdetaljer

Projektet vil definere, udvikle, teste og implementere Danmarks første U-space airspace, der under sikre forhold i et prædefineret luftrum og med tilhørende U-space services, luftrumsmæssige procedurer samt lovgivning muliggør stadigt mere komplekse droneflyvninger, uden for dronepilotens synsvidde, udført af danske eller internationale aktører i integration med andre luftrumsbrugere.

U-space er en digital og automatiseret infrastruktur for droner og indeholder bl.a. et styringssystem for luftfartstrafik. Det gør det muligt for droner og bemandet flytrafik at kommunikere sammen eller gennem for eksempel flyvekontrollen i lufthavnene. Denne forbindelse betyder, at man hele tiden kan monitorere og regulere droneflyvning, så den er sikker og effektiv.  Europa-Kommissionen har sat udvikling af et europæisk U-space økosystem i gang, med tilhørende lovgivning der forventes godkendt i år 2020.

Fremtidsperspektiv

Samarbejdet vil sikre Danmark en plads i det globale kapløb om at udvikle dronetransport. I dag er 26 lande på globalt plan i gang med at teste, gøre klar til at teste eller allerede i gang med at anvende droner til transport af varer. Det nye samarbejde kan give Danmark en stærk position både i Skandinavien og globalt, da den i modsætning til aftalerne i andre lande er forankret i et stærkt offentlig-privat samarbejde. 

Partnere

Projektets partnere er Naviair, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), HCA Airport og UAS Denmarks internationale testcenter og Syddansk Universitet (SDU). Hertil kommer en række droneprojekter og interessenter såsom Healthdrone projektet og Fyns Politi.

Sidst opdateret: 13.08.2021