Skip to main content

Square Meter Farming

Landmænd har altid studeret deres jord og afgrøder for at optimere kvalitet og udbytte af markerne. Indsamling af viden har dog indtil nu været begrænset af at blive foretaget fra jorden.

Droner vil i nær fremtid kunne anvendes til at overvåge markerne og give informationer om bl.a. jordens  status, afgrødevækst og biologiske trusler mod  afgrøderne.

Projektmål

I projekt Square meter Farming (SqM-Farm), bruger man kunstig intelligens baseret på data fra sensorer på droner, robotter og fra satellitter til at hjælpe landmanden med at optimere landbrugsmarkernes  udbytte.

Projektdetaljer

Dataindsamlingen med droner foregår ved ugentlig overflyvning af markerne ved Gyldensten Gods på Nordfyn, som ligger indenfor de særlige droneflyvezoner.

Cumulus-dronen fra Sky-Watch bruger kamerabaserede sensorer til at indhente information om planternes sundhed og vækst i løbet af hele vækstsæsonen helt ned på kvadratmeterniveau.

Forskerne udvikler et beslutningsstøttesystem, som omsætter de indhentede data til let-brugbar  information for landmanden. 

Informationen hjælper landmanden med at beslutte, hvor og hvornår en given mark skal modtage behandling mod angreb af eksempelvis skimmelsvamp.

Fremtidsperspektiv

Projektet vil i nær fremtid gøre det muligt for landmænd i praksis at benytte robotter, droner og satellitter i inspektionen af afgrøder, så de omkostningseffektivt kan forbedre kvaliteten og udbyttet af deres marker.

SqM-Farm lægger vægt på, at der udvikles løsninger, som er prisbillige og let-anvendelige, så de kan  udbredes i landbruget.

Støttet af

Det samlede budget er på 21,9 mio. kr., hvoraf 14, 8 mio. kr. er fra Grønt Udviklings- og Demonstrations-Program (GUDP), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Partnere

Agrointelli, Fieldsense, Conpleks ApS, Gyldensteen Gods, Aarhus Universitet,  TEK Innovation og SDU Dronecenter.

Projektperiode

Januar 2018 - december 2022

Kontakt

Henrik Skov Midtiby, SDU Dronecenter

Workhop den 14. oktober 2021

SqM-Farming inviterer til workshop og demonstration af projektets foreløbige resultater

Se invitation

Sidst opdateret: 14.09.2021