Skip to main content

Drone-baseret rengøring til hospitaler

Effektiv rengøring og desinfektion på hospitaler nedbringer smittespredning af bl.a. COVID-19. På OUH rengøres hver dag 10.000 rum, herunder intensivstuer, operationsstuer, undersøgelsesstuer og administrative lokaler. Manglende ressourcer gør, at loftslamper, udstyr og overflader udenfor patientens og personalets rækkevidde ikke rengøres.

Droner som værktøj til rengøring

Projektet vil undersøge om det er muligt at bruge droner som et værktøj til at rengøre og måle/inspicere forskellige svært-tilgængelige overflader på bl.a. Odense Universitetshospital (OUH). Den langsigtede løsning et robotsystem, der er i stand til autonomt at rengøre oven på lysarmaturer, CT-scannere eller skabe og autonomt navigere i kendte lokaler med få forandringer.

Tests i SDU's OptiTrack-system

Projektet ledes af Teknologisk Institut og SDU Dronecenter står for en række tests, som udføres i OptiTrack-systemet i SDU UAS Test Center, HCA Airport. Testene går ud på at låse dronens flyverute, så den flyver samme rute under hver test, og derpå får monteret forskellige rengøringsredskaber såsom støvsuger, klude og rengøringsmidler, der skal rengøre forskellige emner. OptiTrack-systemet gør det herefter muligt at markere, gennemføre, reproducere og evaluere rengøringsprocesserne for de forskellige emner.

Fremtidsperspektiver for rengøringsdroner

Projektet forventes at indsamle tilstrækkelig evidens om potentialet for indendørs dronebaseret rengøring til at kunne samle et konsortium rodfæstet i Fyns robotmiljø til fremtidig udvikling af mobil-kablede rengøringsdroner til sundhedssektoren.

Partnere

Projektet ledes af Teknologisk Institut og udføres i samarbejde med Jest-consulting og SDU

Sidst opdateret: 29.03.2023