Skip to main content

Tildeling af grad

Tildeling af ph.d.-graden

Når forsvarshandlingen er afsluttet, træder bedømmelsesudvalgets medlemmer sammen. Bedømmelsesudvalget skal på baggrund af din ph.d.-afhandling og dit forsvar vurdere, om kravene til ph.d.-afhandlingen og forsvaret er opfyldte. Bedømmelsesudvalget meddeler indstillingen dig og til dekanen via ph.d.-skolens sekretariat. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Bedømmelsesudvalgets indstilling kan oplyses mundtligt straks efter forsvaret og skal hurtigst muligt efterfølgende foreligge i skriftlig form. Indstillingen skal underskrives af alle medlemmer af bedømmelsesudvalget.

Du får ph.d.-graden tildelt, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelsesudvalget.

Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan dekanen beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis du inden for en uge anmoder herom.

Ph.d.-bevis

Du vil få dit ph.d.-bevis udstedt i digitalt format. Ph.d.-skolens sekretariat udarbejder dit ph.d.-bevis umiddelbart efter den endelige indstilling efter forsvaret er modtaget og ph.d.-graden er tildelt.

Læs mere om digitalt eksamensbevis på ph.d.-skolens website. Dit bevis vil kunne hentes i Den Digitale Bevispostkasse, hvor du kan logge ind med NemID, SDU mail eller tilknytte en ny e-mailadresse.

Dokumentation for gennemførte dele af ph.d.-uddannelsen

Hvis du afslutter uddannelsen uden at have opnået ph.d.-graden, kan ph.d.-skolens sekretariat efter skriftlig anmodning udstede dokumentation for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført.

Sidst opdateret: 06.10.2021