Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-forsvar

Din ph.d.-afhandling skal forsvares ved et offentligt forsvar. Forsvaret finder tidligst sted to uger efter, at bedømmelsesudvalget har afgivet sin foreløbige indstilling og senest tre måneder efter indlevering af afhandlingen.

Ph.d.-skolelederen kan dog, hvis der foreligger usædvanlige forhold, udskyde forsvaret. En udskydelse af forsvaret forudsætter en aftale mellem ph.d.-skolen, dig og bedømmelsesudvalget - herunder om tidspunktet for forsvarets afholdelse.

Formandens opgaver ifm. afholdelse af ph.d.-forsvar:

  • koordinerer aftale om dato og tidspunkt for forsvaret med den ph.d.-studerende og bedømmelsesudvalget og informerer ph.d.-skolen herom.
  • sikrer, at der bliver reserveret lokale af passende størrelse til forsvaret i tæt samarbejde med institutsekretariatet

Institutsekretariatets opgaver ifm. afholdelse af ph.d.-forsvar:

  • sikrer, at der bliver reserveret lokale af passende størrelse til forsvaret, i tæt samarbejde med formanden for bedømmelsesudvalget
  • står for planlægning of afholdelse af reception efter forsvaret.

Ph.d.-skolens opgaver ifm. afholdelse af ph.d.-forsvar:

  • informerer ph.d.-studerende, hovedvejleder og bedømmelsesudvalg om forsvaret
  • indgår aftale om ordstyrer til forsvaret
  • annoncerer forsvaret til fakultetets medarbejdere og på ph.d.-skolens web
Procedure for ph.d.-forsvar

Læs mere om forsvarshandlingen.

Klik her

Sidst opdateret: 06.10.2021