Skip to main content

Afhandlingen

Formelle krav til afhandlingen

Dit ph.d.-studie afsluttes med aflevering af din ph.d.-afhandling. Den skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og skal indeholde resumé på både dansk og engelsk.

Din afhandling skal indleveres elektronisk (PDF) til ph.d.-skolens sekretariat. Læs mere om indlevering af din afhandling

Afhandlingen er et selvstændigt arbejde, der bygger på et individuelt ph.d.-forløb og kan ikke indleveres af flere til bedømmelse. Det bagvedliggende forskningsprojekt kan dog være udført i samarbejde med andre. Hvis der i din afhandling indgår artikler eller udkast til artikler, som er udarbejdet i samarbejde med andre, skal du vedlægge medforfattererklæring(er).

Artikelbaseret afhandling

Læs mere om forventningerne til de artikelbaserede afhandlinger

Klik her

Sidst opdateret: 06.10.2021