Skip to main content
DA / EN

Afhandlingen

Varsling 2 måneder før aflevering
Af hensyn til overholdelsen af tidsfristerne for bedømmelse og forsvar skal den ph.d.-studerende varsle institutlederen og ph.d.-skolens sekretariat om indlevering af afhandlingen i god tid og senest 2 måneder før forventet indleveringstidspunkt. Det er vigtigt at denne frist overholdes, således at bedømmelsesudvalget kan være nedsat på indleveringstidspunktet.  

Dit ph.d.-studie afsluttes med aflevering af din ph.d.-afhandling. Den skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og skal indeholde resumé på både dansk og engelsk.

Din afhandling og relevante dokumenter skal uploades i PURE.  Læs mere om indlevering af din afhandling

Afhandlingen er et selvstændigt arbejde, der bygger på et individuelt ph.d.-forløb og kan ikke indleveres af flere til bedømmelse. Det bagvedliggende forskningsprojekt kan dog være udført i samarbejde med andre. Hvis der i din afhandling indgår artikler eller udkast til artikler, som er udarbejdet i samarbejde med andre, skal du vedlægge medforfattererklæring(er).

Artikelbaseret afhandling

Læs mere om forventningerne til de artikelbaserede afhandlinger

Klik her

Sidst opdateret: 17.02.2023