Skip to main content
DA / EN

Biologisk Kemi

Biomolekyle

Vi tager udgangspunkt i naturens egne byggesten: f.eks. RNA, enzymer og proteiner. Vi arbejder enten med de molekyler, der allerede er i naturen, og forsøger at finde nye måde at anvende dem på, eller vi bruger dem som inspiration til fremstilling af nye molekyler.

De molekyler, der findes i naturen, f.eks. enzymer, er som specialfremstillede værktøjer. Vi udnytter deres evne til at udføre en proces eller en omsætning af materiale i vores industri, og et af vores mål er at opretholde - og måske forbedre - den høje effektivitet som katalysator, enzymet har i sit normale miljø. Vores forskning og indsigt i de biologiske systemer giver på sigt en mere bæredygtig industri og nye muligheder indenfor produktion og udnyttelse af ressourcer.

Vi designer - bl.a. på computeren - nye molekyler, som har interesse i relation til biologiske systemer. Det kan være, at vi har en idé om, at disse nye molekyler kan blive fremtidens lægemidler. Men det kan også være, at vi ønsker at anvende disse til at få ny viden om processer i biologien. Mange af disse studier foregår i samarbejde med biologiske og medicinske laboratorier, hvor vores opgave er at syntetisere de nye molekyler. Vi fremstiller dem altså i laboratoriet og studerer deres kemiske sammensætning. Det kan være molekyler, der binder til DNA eller til proteiner i cellemembraner. Men det kan også være byggesten til nanopartikler, der kan fungere som mikro-færger i blodbanen med sigte på præcis levering af lægemidler til de organer, der er angrebet af sygdom. I den forbindelse studerer vi cellemembranen og designer molekyler, der kan transportere signalstoffer og lægemidler ind i cellerne. Desuden fremstiller vi molekyler, der kan fungere som modeller for nogle af naturens vigtigste biologiske processer som for eksempel ilt-transport i mennesket og fotosyntese i planter.

Som kemikere samarbejder vi også indbyrdes. Alt foregår i hold. Nogle af os arbejder således på avancerede computere med at lave modeller og beregninger, så vi kan få ny viden om, hvordan vores nye molekyler reagerer i naturens faktisk meget komplicerede levende organismer.

Forskere indenfor dette område ->

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 08.07.2022