Skip to main content
DA / EN

Hans Jørgen Aagaard Jensen

Professor

Telefon: 6550 2512
Email: hjj@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/hans-j%C3%B8rgen-jensen

Jeg forsker primært i at udvikle nye og bedre teorier til simulering af molekylers egenskaber. Egenskaberne bestemmes af molekylets elektronkonfiguration, dvs. elektronernes fordeling i molekylet, som følger kvantemekanikkens love. De nye metoder implementerer vi i computerprogrammer, som anvendes af forskere over hele verden.

Jeg er en af hovedforfatterne til to store kvantekemiske programsystemer, Dalton (http://daltonprogram.org) og Dirac (http://diracprogram.org), som vi løbende videreudvikler i tæt samarbejde med forskere i andre lande. Dalton er, som de fleste andre kvantekemiske programmer, primært for beregninger på molekyler med atomer fra den øverste halvdel af det periodiske system. For molekyler med tungere atomer (groft set fra den nederste halvdel af det periodiske system) er man nødt til at tage hensyn til relativistiske effekter og inddrage lysets hastighed for at få gode resultater af simuleringerne. Dette kan gøres med udgangspunkt i Diracligningen i stedet for den velkendte Schrödingerligning i kvantemekanik, og det er netop, hvad vi har opnået med programmet Dirac, som er et unikt redskab til beregninger med tunge atomer. Dirac blev derfor udvalgt som et af 13 computerprogrammer til forskning til optimering af Summit, verdens p.t. største supercomputer ved Oak Ridge National Laboratory, USA (se https://www.olcf.ornl.gov/caar/dirac/). I øjeblikket udvikler vi først og fremmest nye metoder til simulering af metalkompleksers og actiniders kemi og spektroskopi.