Skip to main content
DA / EN

Vasanthanathan Poongavanam

Adjungeret Lektor

Email: nathan@sdu.dk

Mine hovedforskningsområder er inden for medicinal og beregningsmæssig kemi samt farmaceutisk videnskab. Mine forskningsaktiviteter dækker en bred vifte af emner i lægemiddeldesign samt grundlæggende forståelse af biomolekylær genkendelse, begyndende fra små ligander til makromolekylære (aptamers, DNA) receptorbindingsprocesser. Jeg anvender forskellige beregningsmetoder, herunder klassisk molekylær dynamik samt kunstig intelligens såsom random forrest og artificial neutral networks til at opnå viden fra lægemiddeldesignprojekterne. Desuden har jeg en særlig interesse i modellering af cellulære permeabilitet og vandig opløselighed af forbindelser, der ikke passer ind i det traditionelle syn på lægemidler, den såkaldte bRo5 plads. Forbindelserne på denne plads bør være i stand til at tilpasse deres konformation til miljøet (dvs. at opføre sig som molekylære kamæleoner) og ændre deres molekylære egenskaber, f.eks. det polære overfladeareal, til at have både vandig opløselighed og celle permeabilitet. I disse projekter kræver mange af simuleringerne adgang til high-performance computerfaciliteter, og gennem årene har jeg opnået betydelig erfaring med at arbejde med supercomputere og udnytte dem til at løse problemer af interesse.