Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i Medicin fra SDU med kandidatuddannelse i Odense -  giver dig retskrav på optagelse.
 • Bacheloruddannelse i Medicin fra SDU med kandidatuddannelse i Esbjerg
 • Bacheloruddannelse i Medicin fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet eller Aalborg Universitet
 • En anden bacheloruddannelse i Medicin, som indeholder minimum følgende: 
  • 55 ECTS i anatomi  
  • 29 ECTS i fysiologi  
  • 10 ECTS i biokemi og/eller molekylærbiologi 
  • 5 ECTS i farmakologi  
  • 10 ECTS i immunologi og/eller mikrobiologi 
  • 5 ECTS i genetik  
  • 5 ECTS i patologi 
  • 10 ECTS i klinik og/eller kommunikation 
  • 10 ECTS i videnskabelig metode (f.eks. epidemiologi, biostatistik, videnskabsteori, etik) 
  • Yderligere 41 ECTS indenfor medicinske fagområder 

Når du har søgt, vil universitetet vurdere, om din bacheloruddannelse opfylder adgangskravene.

Bemærk, at din bachelor ikke må være bestået tidligere end fem år, før du starter på kandidatuddannelsen. 

Børneattest

Det er en forudsætning, at du har en ren børneattest for at gennemføre uddannelsen. Du skal fremvise en i forbindelse med uddannelsens obligatoriske klinikophold. Studiet vil i forbindelse med disse obligatoriske klinikophold indhente samtykkeerklæring fra dig for at kunne indhente en børneattest.

Du skal skrive en fagligt begrundet ansøgning

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, skal du vedhæfte en fagligt begrundet ansøgning, når du udfylder din ansøgning til ansøgningsportalen. I vurderingen af din ansøgning lægger vi vægt på, at du:

 • Udviser specifikt kendskab til kandidatuddannelsen i Medicin på SDU i Odense og eventuelt reflekterer eventuelt over uddannelsens enkelte elementer
 • Beskriver hvordan du ser dig selv som studerende ved SDU 

Udvælgelseskriterier

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav: 

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Din fagligt begrundede ansøgning

Karaktergennemsnittet vægter 50% og den fagligt begrundede ansøgning vægter 50 %. 

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Skift mellem Medicin Odense og Medicin Esbjerg

Ønsker du at skifte til en anden studieby end den, du har retskrav til, kan du i det følgende læse om dine muligheder.

 

 • Har du ikke bestået det første studieår?
  Søg genoptagelse på den ønskede kandidatuddannelse via ansøgningsportalen
  Har du ikke bestået det første studieår på kandidatuddannelsen, kan du søge genoptagelse på den ønskede kandidatuddannelse via ansøgningsportalen. Det første studieår må ikke være bestået inden studiestarten på den nye uddannelse. Da du ikke har retskrav, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser, efter at bachelorer med retskrav er blevet optaget. 

  At du skal søge genoptagelse, betyder, at vi vurderer, om du stod for at blive udmeldt af universitetet fx pga. opbrugte eksamensforsøg eller overskridelse af studietid.

  Står du til at blive udmeldt, skal du kunne dokumentere, at du i væsentlig grad har forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

 

 • Har du bestået det første studieår?
  Hvis du allerede har bestået det første studieår på kandidatuddannelsen, er det desværre ikke muligt at søge overflytning til den anden medicinuddannelse på SDU, da der pt. ikke er ledige pladser på 2. eller 3. studieår på nogen af kandidatuddannelserne i Medicin. Du må derfor færdiggøre din uddannelse på den kandidatuddannelse (by), du er optaget på.

 

 • Er du ikke længere indskrevet på uddannelsen?
  Søg genoptagelse på den ønskede kandidatuddannelse via ansøgningsportalen
  Du kan søge genoptagelse på den ønskede kandidatuddannelse, hvis du ikke har bestået det første studieår. 

 

Har du bestået det første studieår, er det desværre ikke muligt at søge genindskrivning, hverken i Odense eller i Esbjerg, da der ikke er ledig plads på kandidatuddannelserne i Medicin på senere studietrin.