Skip to main content

Har du allerede en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen. Det gælder, uanset om du har afsluttet en dansk eller en udenlandsk kandidatuddannelse, så længe uddannelsen i niveau svarer til et dansk kandidatniveau.

Alle SDU's uddannelser har et begrænset antal pladser, og derfor kan vi ikke på forhånd fortælle dig, hvilke uddannelser du kan blive optaget på. For at komme i betragtning til optagelse på en uddannelse, skal du blot søge til den almindelige ansøgningsfrist. Vi vil herefter afklare, om der er ledig plads på uddannelsen.

Dispensation

Hvis du på grund af usædvanlige forhold ikke længere kan bruge din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet, kan du søge en dispensation. Det kunne fx være på grund af helbredsmæssige forhold. Ønsker du at søge en dispensation fra kandidatreglen, skal du søge senest den 1. marts kl. 12.00 (for kandidat) og senets 15. marts kl. 12.00 (for bachelor).
Husk at vedlægge en dispensationsansøgning.

Imødekommer universitetet din dispensationsansøgning, vil din ansøgning blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger.Søg ind nu til studiestart i februar

Ansøgningsfristen er 15. oktober.

Sådan søger du