Skip to main content

Har du allerede en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen. Det gælder, uanset om du har afsluttet en dansk eller en udenlandsk kandidatuddannelse, så længe uddannelsen i niveau svarer til et dansk kandidatniveau.

Alle SDU's uddannelser har et begrænset antal pladser, og derfor kan vi ikke på forhånd fortælle dig, hvilke uddannelser du kan blive optaget på. For at komme i betragtning til optagelse på en uddannelse, skal du blot søge til den almindelige ansøgningsfrist. Vi vil herefter afklare, om der er ledig plads på uddannelsen.

Dispensation 

Det er SDU’s praksis at dispensere i de tilfælde, hvor det er dokumenteret og påvist, at det pga. usædvanlige forhold, ikke længere er muligt at benytte sig erhvervsmæssigt af sin kandidatgrad.

Ønsker du at søge en dispensation fra kandidatreglen, skal du søge:

  • Senest den 1. marts kl. 12.00, hvis du søger ind på en kandidatuddannelse.
  • Senest 15. marts kl. 12.00, hvis du søger ind på en bacheloruddannelse.

Dokumentation

Du skal vedlægge en dispensationsansøgning, hvor du beskriver dit forløb og vedlægger dokumentation, som understøtter, at du ikke kan bruge din kandidatuddannelse mere erhvervsmæssigt.

Hent dispensationsskemaet inklusiv vejledning til relevant dokumentation (pdf)

Imødekommer universitetet din dispensationsansøgning, vil din ansøgning blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger.

Hvad anser vi for usædvanlige forhold

Vi foretager altid en individuel og konkret vurdering af din situation.

Usædvanlige forhold er, at du er blevet uarbejdsdygtig indenfor dit erhverv, fx konstateret tabt erhvervsevne.

Hvad anser vi ikke for usædvanlige forhold:

Ændrede erhvervsønsker, arbejdsløshed, arbejdsmarkedsforhold, motivation for anden uddannelse, tidligere lovgivning, skriftende interesse, forkert valg af uddannelse, at man ikke har fået brugt sin uddannelse eller en ikke-erhvervsrelateret sygdom, anser vi ikke som usædvanlige forhold.

 

 

Optag Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 09.06.2020