Skip to main content
DA / EN

På kandidatdelen af medicinstudiet vil du erhverve dig det videnskabelige og praktiske grundlag, som er en nødvendig forudsætning for at du om tre år kan fungere som læge. Du vil i højere grad end på bachelordelen blive trænet i at møde patienterne, samtidig med at din faglighed skærpes. 

Medicinstudiet på SDU er unikt, fordi teori og praksis kombineres i patientorienterede eksamensformer. Medicinstudiet er en professionsuddannelse og på SDU, Region Syddanmarks sygehuse og i lægepraksis anvender du din viden;  træner og opøver færdigheder i at kunne diagnosticere og behandle almindeligt forekommende sygdomme hos de patienter, du vil møde som nyuddannet læge. 

Mød patienter allerede i uddannelsen

På kandidatdelen skal du lære at anvende din teoretiske viden. Du lærer at omsætte den i praktisk lægegerning i mødet med patienterne. I løbet af studiet bliver du konfronteret med mange sygehistorier og problemstillinger, som du skal arbejde på at løse. 

Du kommer til at træne både kommunikative og praktiske færdigheder i færdighedslaboratoriet og i klinisk praksis ligesom du trænes i at tilgå og anvende videnskabelige data i konkrete kliniske sammenhænge. 

Du skal endvidere arbejde med etiske problemstillinger, personlige holdninger og adfærd, og du skal opbygge samarbejdsrelationer med dine medstuderende i relation til læring, klinisk praksis, vidensdeling og forskning. 

I løbet af studiet er der klinikophold, hvor du er i praktik på sygehus eller hos praktiserende læge,  her vil du under supervision  møde, undersøge og diagnosticere patienter, skrive journaler, indgå i beslutningsprocesser og informere patienterne om konferencebeslutninger og overvejelser.

Derfor skal du læse...

  • Kandidatuddannelsen på Syddansk Universitet er unik, bl.a. fordi teori og praksis kombineres både i undervisningen samt i en patientorienteret eksamensform.
  • Uddannelsen er opdelt i kortere moduler med tilhørende eksaminer, hvilket gør det lettere at komme igennem et stort teoretisk pensum
  • I løbet af kandidatuddannelsen er der klinikophold, hvor du er i praktisk  på sygehus eller hos praktiserende læge, hvor du kommer til at møde patienter, som du skal lære at modtage, udrede, behandle og informere.