Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Langt de fleste kandidater fortsætter med at arbejde som læge i det offentlige eller private sundhedsvæsen, men der er også karrieremuligheder indenfor f.eks. universiteterne og i industrien. Der forventes ingen arbejdsløshed blandt læger i de kommende år, tværtimod snarere lægemangel.

Reservelæge

Efter kandidatuddannelsen følger 12 måneders klinisk basisuddannelse. I basisuddannelsen udbygges ens praktiske færdigheder, man er i kontakt med mange patienter og får derfor en stadig stigende erfaring med at modtage, udrede og behandle patienter. Den kliniske basisuddannelse finder sted ved alle landets sygehuse, og det er Sundhedsstyrelsen, der sørger for fordelingen af kandidaterne til alle turnuspladserne.

Mulighed for at blive speciallæge

Efter basisuddannelsen skal du begynde at uddanne dig til speciallæge i et af de mange forskellige lægespecialer. Der er i alt 39 godkendte lægelige specialer i Danmark, og du vil møde repræsentanter fra mange af dem i løbet af studiet. Medmindre du vælger en alternativ lægekarriere indenfor universitet eller industri skal alle læger uddannes til speciallæge. Videreuddannelsen til speciallæge tager mindst 5-6 år og består af mindst 1 års introduktionsstilling og 4-5 års hoveduddannelsesstilling. Uddannelsen til speciallæge sker i forbindelse med ansættelse og arbejde som læge på godkendte uddannelsesafdelinger. På vejen til at blive speciallæge skal du tillige gennemføre en række teoretiske kurser samt forskningstræning.

Hvorfor skal du læse Medicin?

Kom med en tur til SDU Odense