Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge om  optagelse, hvis du har:

 • Bacheloruddannelsen i Farmaci fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
 • Bacheloruddannelsen i Farmaci fra KU
 • En anden teoretisk funderet bacheloruddannelse, som indeholder minimum følgende fagområder: 
  - Grundlæggende farmaci (10 ECTS) 
  - Grundlæggende kemi (10 ECTS)
  - Matematik og statistik (5 ECTS) 
  - Fysik (5 ECTS)
  - Farmaceutisk biologi (10 ECTS) 
  - Mikrobiologi, molekylær biologi og biokemi (15 ECTS) 
  - Fysisk kemi (5 ECTS)
  - Fysiologi og farmakologi (22,5 ECTS) 
  - Organisk kemi (10 ECTS)
  - Lægemiddelformulering og -fremstilling (22,5 ECTS) 
  - Instrumentel farmaceutisk analyse (10 ECTS) 
  - Naturstofkemi (5 ECTS)
  - Medicinalkemi (5 ECTS) 
  - Samfundsfarmaci (5 ECTS) 
  - Toksikologi (10 ECTS) 
  - Bachelorprojekt (10 ECTS) 
  - Yderligere 20 ECTS inden for teoretisk farmaci

Når du har sendt din ansøgning, vil universitetet vurdere, om din bacheloruddannelse opfylder adgangskravene.

Det er et krav, at din bacheloruddannelse ikke må være bestået tidligere end fem år før påbegyndelsen af kandidatuddannelsens første semester. Der kan dispenseres fra dette, hvis du kan dokumentere, at du har opretholdt din faglige viden på området.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. 

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, skal du vedhæfte en fagligt begrundet ansøgning, når du udfylder din ansøgning til ansøgningsportalen. I vurderingen af din ansøgning lægger vi vægt på, at du:

 • Udviser specifikt kendskab til kandidatuddannelsen i farmaci på SDU i Odense og eventuelt reflekterer over uddannelsens enkelte elementer.
 • Beskriver, hvordan du ser dig selv som studerende ved SDU .
Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav: 
 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet. 
 • Din fagligt begrundede ansøgning.

Karaktergennemsnittet vægter 50% og den fagligt begrundede ansøgning vægter 50 %. 

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.