Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Farmaci skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelse i farmaci eller en bacheloruddannelse, der giver tilsvarende viden, kundskaber og færdigheder inden for det natur- og sundhedsvidenskabelige område. Det er et krav, at din bacheloruddannelse ikke må være bestået tidligere end fem år før påbegyndelsen af kandidatuddannelsens første semester. Der kan dispenseres fra dette, hvis du kan dokumentere, at du har opretholdt din faglige viden på området.

Bacheloruddannelsen i Farmaci fra SDU giver dig retskrav på optagelse

Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Varsling af skærpede krav i 2022

Ved optagelse til studiestart 1. februar 2022 eller senere skal studieprøven være bestået med karakteren 7 eller højere. Kravet gælder alene, hvis du søger på baggrund af en udenlandsk uddannelse og ikke kan dokumentere dine sprogkundskaber på anden vis, fx ved bestået Dansk A eller et tilsvarende niveau i svensk, norsk eller islandsk.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunktet i karaktergennemsnittet for den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

  • 15. oktober for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Søg ind nu til studiestart i februar

Ansøgningsfristen er 15. oktober.

Sådan søger du