Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Som færdiguddannet cand.pharm. kan du:

  • varetage farmaceutiske jobs på apoteker og hospitaler samt i flere områder inden for sundhedssektoren
  • arbejde som særlig lægemiddelsagkyndig på det private og offentlige arbejdsmarked
  • have ansvar for udvikling, produktion og kvalitetssikring af lægemidler
  • forholde dig til etiske og samfundsmæssige problemstillinger i sundhedsvæsenet, især inden for lægemiddelområdet

Forskning og innovation

Når du er blevet kandidat, kan du fortsætte din karriere på universitetet med en ph.d.-uddannelse. En ph.d.-grad giver dig kompetence til at forske og undervise på universitetet.

Kom med en tur til SDU Odense

Løs kliniske og sundhedsmæssige problemstillinger