Skip to main content

På kandidatuddannelsen i Farmaci kan du vælge mellem to fagprofiler: klinisk farmaci og teknologisk farmaci.

Profil i klinisk farmaci

Som kandidat med profil i klinisk farmaci opnår du:

  • særlig viden om evidensbaseret lægemiddelanvendelse
  • viden om human patofysiologi og rationel farmakoterapi inden for særlige patientgrupper
  • evnen til at anvende kliniske forskningsmetoder og biostatistik

Profil i teknologisk farmaci

Som kandidat med profil i teknologisk farmaci opnår du:

  • særlig viden om  forskellige lægemiddelformer for absorbtion, distribution, metabolisme og udskillelse 
  • viden om eksperimentelle metoder og forsøgsplanlægning i teknologisk farmaci
  • særlige kompetencer inden for håndtering og produktion af lægemidler

På kandidatuddannelsen indgår et halvt års studieophold på privat apotek, sygehusapotek og sygehusafdeling.

Uddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der har et omfang af 30 eller 45 ECTS og giver titlen cand.pharm.

Se opbygning på profiler 

Du kan vælge mellem to forskellige profiler på Farmaci. Se hvordan opbygningen af uddannelsen ser ud på de forskellige profiler

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester farmaci. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
   
Kl. 08-16
Forelæsning      
Kl. 9-11
Forelæsning      
 
     
Kl. 10-15
Forelæsning
Kl. 14-16
Gruppearbejde