Uddannelsens opbygning

På kandidatuddannelsen i Farmaci kan du vælge mellem to fagprofiler: klinisk farmaci og teknologisk farmaci.

Som kandidat med profil i klinisk farmaci opnår du:

  • særlig viden om evidensbaseret lægemiddelanvendelse
  • viden om human patofysiologi og rationel farmakoterapi inden for særlige patientgrupper
  • evnen til at anvende kliniske forskningsmetoder og biostatistik

som kandidat med profil i teknologisk farmaci opnår du:

  • særlig viden om ”drug transport and delivery” (betydningen af forskellige lægemiddelformer for absorbtion, distribution, metabolisme og udskillelse)
  • viden om eksperimentelle metoder og forsøgsplanlægning i teknologisk farmaci
  • særlige kompetencer inden for håndtering og produktion af lægemidler

På kandidatuddannelsen indgår et halvt års studieophold på privat apotek, sygehusapotek og sygehusafdeling.

Uddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der har et omfang af 30 eller 45 ECTS og giver titlen cand.pharm.