Skip to main content
DA / EN

På kandidatuddannelsen i Farmaci bygger du videre på din bacheloruddannelse og du lærer
 blandt andet om udviklingsprocessen for nye lægemidler, fra medicinalkemisk screening til den endelige registrering og markedsføring. Du får også indsigt i lægemidlers virkningsmekanismer på cellulært niveau og på organniveau. Og så lærer du om rationel farmakoterapi ved de almindeligste sygdomme, herunder præparatvalg, dosering, vigtige bivirkninger og lægemiddelinteraktioner.  

Klinisk farmaci eller teknologisk farmaci?

På kandidatuddannelsen i Farmaci kan du vælge mellem to fagprofiler:

  • Klinisk farmaci er for dig, der ønsker at specialisere din viden inden for anvendelse af lægemidler.
  • Teknologisk farmaci er for dig, der ønsker at specialisere din viden inden for udvikling, produktion og kvalitetssikring af lægemidler.

Uanset hvilken profil du vælger, er fagligheden høj, og du får indsigt i den nyeste forskning rettet mod forståelse og løsning af farmaceutiske og kemisk-biologiske problemstillinger. Begge profiler giver titlen farmaceut som færdiguddannet. 

Mange farmaceuter arbejder i medicinalindustrien, hvor de typisk arbejder med udvikling, produktion eller kvalitetssikring af lægemidler. Andre farmaceuter arbejder på apoteker, hvor de rådgiver og informerer patienterne om brug af lægemidler, herunder dosering, virkninger og bivirkninger. Derudover får stadig flere farmaceuter job inden for sundhedssektoren – primært på sygehusapoteker, hvor de arbejder med at sikre optimal brug af lægemidler.

Som farmaceut kan du også komme til at arbejde i offentlige styrelser, direktorater og råd, hvor du typisk kommer til at skulle forholde dig til etiske og samfundsmæssige problemstillinger inden for lægemiddelområdet og andre dele af sundhedsvæsenet.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

 

Derfor skal du læse...

  • Mulighed for at specialisere dig ved at vælge mellem to forskellige fagprofiler.
  • Du får mulighed for at få en karriere hos medicinalvirksomheder, biotekindustrien eller på et apotek eller sygehusapotek.
  • Du kan vælge at forske og undervise ved at fortsætte på en forskeruddannelse.