Skip to main content

Supplering til Cand.merc.

 

Hvis du har en relevant uddannelse med 75 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, men mangler et eller flere af de krævede fag, kan du i nogle tilfælde supplere din bachelor eller professionsbachelor.

Du må samlet supplere inden for tre fagområder

Det er nemlig et krav, at  minimum fire af de syv specifikke adgangskrav (foruden videnskabsteori) er opfyldt af fag i din bacheloruddannelse.

Du kan højst følge ét suppleringsfag efter studiestart

Mangler du mere end et enkelt fagområde, skal du altså have bestået en del af suppleringen inden studiestart.

Desuden skal du være opmærksom på, at du ikke kan følge supplering i hverken mikroøkonomi eller finansiering efter studiestart. Mangler du et af disse fagområder, skal du altså også afslutte suppleringen inden studiestart. 

Supplér samtidig med din (professions)bacheloruddannelse.

Så længe du stadig er i gang med din uddannelse, kan du følge suppleringsfag. Du skal dog bestå fagene, inden du afslutter din uddannelse, for at fagene kan indgå i universitetets vurdering.

Supplér op til studiestart

Universitetet kan også optage dig betinget af, at du består et eller flere suppleringsfag inden studiestart. Du skal altså færdiggøre din supplering, mens du er betinget optaget på uddannelsen.  Supplering op til studiestart kræver:

  • at SDU udbyder et sommerskolefag inden for det relevante fagområde - i så fald tilmelder vi dig fag - eller
  • Når du søger allerede er tilmeldt et semesterfag, som du har mulighed for at afslutte inden studiestart - husk at dokumentere din tilmelding, når du søger

Tal med os om dine planer

Inden du går i gang med at planlægge et suppleringsforløb, kan det være en god idé at vende dine planer med en vejleder fra Optagelse.

Vi kender til alle de relevante regler og forbehold og kan hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder. Kontakt optagelse.

 

Efterårssemesteret 2023

Fagområde

Fag/fagbeskrivelse

 

Campus

 

Regnskab

Introduktion til Regnskab, Intern del Odense
Kolding
Slagelse
Esbjerg
Introduction to accounting, Management accounting Sønderborg
 

Yderligere metode til dataanalyse

Introduktion til Matematik
Odense
Kolding
Esbjerg
Introduction to Mathematics Sønderborg

Organisation

Introduktion til Organisation
Odense
Kolding
Slagelse 
Esbjerg
Introduction to Organisation Sønderborg
 

Mikroøkonomi


Micro Economics in a Business Context (Summer School)  Esbjerg
Introduktion til Mikroøkonomi
Odense
Kolding
Slagelse
Esbjerg
Introduction to Microeconomics Sønderborg
 

Finansiering

Introduktion til Finansiering
Odense
Kolding
Slagelse 
Esbjerg
Introduction to Finance
Odense

Statistik 

Statistical Tools (Summer School) Esbjerg

Forårssemesteret 2024 (ændringer kan forekomme)

Fagområde

Fag

Campus


Regnskab

Introduktion til Regnskab, Ekstern del Odense
Kolding
Esbjerg
Inroduction to Accounting, Financial Accounting Sønderborg

Yderligere metode til dataanalyse

Videregående kvantitative analyser
Odense
Kolding
Esbjerg
Advanced quantitative analysis Sønderborg

Marketing

Introduktion til Marketing
Odense
Kolding
Esbjerg
Introduction to Marketing Sønderborg

Statistik


Introduktion til Statistik
Odense
Kolding
Esbjerg
Introduction to statistics Sønderborg

Hvis du vil følge suppleringsfag sideløbende med din bacheloruddannelse, kan du søge om at blive optaget på fagene via SDU’s tompladsordning.

Hvis du vil tilmelde dig semesterfag inden studiestart med henblik på at blive betinget optaget, så skal du også søge ind på fagene via SDU’s tompladsordning.

Selvom du tilmelder dig relevante suppleringsfag, så er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Det skyldes, at der er et begrænset antal pladser på alle SDU’s uddannelser. Du kan altså risikere at betale for enkeltfag uden at komme ind på en kandidatuddannelse.

Hvis du ønsker at blive optaget på betingelse af, at du består et af vores sommerskolefag inden studiestart eller et semesterfag efter studiestart, så skal du blot søge ind på kandidatuddannelsen. Hvis du får tilbudt en studieplads med betingelse om supplering, så tilmelder vi dig det eller de relevante fag.

Du skal selv betale for suppleringsfagene. Fagene tilhører takstgruppe 1 – priserne fremgår af denne oversigt.


Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 02.02.2023