Skip to main content

Danmarks eneste kandidatuddannelse for dig der vil arbejde bæredygtigt med ledelse, mennesker og strategi 

I en verden i hastig forandring bliver evnen til at forvalte en organisations ressourcer så effektivt og bæredygtigt som muligt stadig vigtigere.

Med en cand.merc. i Bæredygtig Ledelse af Organisationer på SDU Business School kvalificerer du dig til at håndtere disse vitale udfordringer, samt opnå en unik viden og forståelse af de ledelsesstrategier, der understøtter organisationens mål, samt afbalancerer dem med andre interessenters behov. 

Undervisning der klæder dig på til fremtiden

På cand.merc. i Bæredygtig Ledelse af Organisationer opnår du viden om:
1. Effektiv og bæredygtig ressourceforvaltning
2. Sammenhængen mellem ressourcerelaterede emner og bredere ledelsesspørgsmål.
3. Viden om udvikling og implementering af effektive og bæredygtige forvaltningsstrategier.

Du har også gode muligheder for selv at præge din uddannelse gennem valgfag, som foregår enten i Slagelse eller på et af de andre campusser på SDU Business School. Ligesom du har mulighed for at arbejde med et virksomhedsprojekt eller komme på udlandsophold ved et andet universitet, en virksomhed eller et konsulat.

 

Derfor skal du læse Bæredygtig ledelse af organisationer

Uddannelsen gør dig blandt andet i stand til at:

1. studere og løse problemer indenfor organisationer med fokus på bæredygtighed

2. påtage dig ledelsesopgaver der sikrer forståelse og løsning af problemer, hvor alle interessenters behov afbalanceres

3. gennemføre undersøgelser af organisationens beslutninger om ressourceallokering ud fra både et bæredygtigheds- og økonomisk perspektiv

4. at vurdere organisationens forandringsledelsesprocesser og udarbejde forslag til forbedringer

5. udvikling af kompetencer, der understøtter en karriere indenfor generel ledelse eller human ressource management, rådgivning samt ledelse i den offentlige sektor.