Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Biologi skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind, hvis du har en bacheloruddannelse i Biologi fra SDU, Aalborg Universitet, Københavns Universitet eller Færøernes Universitet. Bacheloruddannelsen i Biologi fra SDU giver dig retskrav på optagelse

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse, der indeholder basale kurser i matematik, kemi og statistik foruden et minimum af 60 ECTS inden for biologi. De biologiske fag skal dække:

  • biomolekylers og cellers opbygning og funktion
  • organismers systematik
  • opbygning, udvikling og funktionsinteraktioner mellem organismer og det omgivende miljø
  • livets udvikling

Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende.

 

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Se krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes en gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

  • 15. oktober for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Søg ind nu til studiestart i februar

Ansøgningsfristen er 15. oktober.

Sådan søger du