Skip to main content
DA / EN

Hvad fører uddannelsen til?

Kandidatuddannelsen i Biologi er alsidig og kan stykkes sammen på mange forskellige måder. Derfor har du mange mulige karriereveje som biolog, afhængig af dine faglige interesser.

Som biolog har du mange forskellige beskæftigelsesmuligheder, fordi kandidatuddannelsen og kan specialiseres inden for flere biologiske forskningsområdet, hvis du har specielle jobønsker. Samtidig kan uddannelsen kombineres med mange forskellige sidefag, blandt andet idræt og sundhed, humanistiske fag eller andre naturvidenskabelige discipliner som kemi, matematik og fysik.

Biologer fra SDU er ansat både i det offentlige og i det private, og som biolog er du interessant for en bred vifte af arbejdsgivere, både i Danmark og i udlandet.

Videnskabs- og naturformidling

Informationsmedarbejdere ved zoologiske haver og akvarier arbejder ofte med at fortælle gæsterne om dyrene gennem udstillinger, workshops og rundvisninger. En anden jobmulighed er som naturguide, hvor dit arbejde består i at formidle viden om naturen til andre mennesker, ofte på ture i skoven,på heden eller ved havet. Endelig er også videnskabsformidling på videnskabsmedier en mulig karrierevej.

Natur- og miljøforvaltning

Som biolog kan du få ansættelse inden for den offentlige natur- og miljøforvaltning eller private konsulentvirksomheder, hvor du typisk vil arbejde med miljørådgivning, energivejledning og miljøsagsbehandling. Du kan også blive ansat som zoolog i zoologiske haver og akvarier, hvor du blandt andet kan komme til at arbejde med avlsprogrammer for truede dyrearter.

Undervisning

Kombineret med et sidefag giver en kandidatgrad i biologi dig de faglige kvalifikationer til at undervise i to fag på gymnasieniveau. Som biolog kan du også blive ansat som underviser på en professionshøjskole.

Forskning og innovation

Når du er blevet kandidat, kan du fortsætte din karriere på universitetet med en forskeruddannelse.

Kompetenceprofil

Hvad er det egentlig, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du tager en kandidatuddannelse i Biologi? For en arbejdsgiver er du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over de kompetence, uddannelsen giver dig.