Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Biologi varer 2 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre. Uddannelsen kan læses enten som en et-faglig eller som en to-faglig uddannelse.

På den et-faglige kandidatuddannelse i Biologi kan du specialisere dig inden for et biologisk forskningsområde og/eller lave et virksomhedsprojekt som en del af din uddannelse.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

<

Den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag er for dig der har kombineret Biologi med et sidefag på din bacheloruddannelse, og som ønsker at fortsætte med begge fag på din kandidatuddannelse.

Biologi-delens opbygning afhænger af dit sidefag.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammerne nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammerne bedst i liggende format.

Specialiseringer

Hver specialisering består af en række anbefalede valgfri kurser og projekter som vi anbefaler, at du vælger imellem, hvis du ønsker at specialisere dig inden for det pågældende forskningsområde.

Bemærk at specialiseringerne i øjeblikket gennemgår en revision.


Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af kandidatuddannelsen i Biologi. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kl. 8-10
Feltkursus i terrestrisk eller marin biologi (forelæsning)
Kl. 10-12
Datahåndtering, visualisering og statistik (forelæsning)


Kl. 12-14
Biologieksperimenter - biologiformidling (forelæsning)


Kl. 12-14
Datahåndtering, visualisering og statistik (eksaminatorium)
Kl. 14-16
Biologieksperimenter - biologiformidling (eksaminatorium)

Kl. 14-16
Feltkursus i terrestrisk eller marin biologi (forelæsning)

 
Kl. 16-18
Klimatilpasning(forelæsning)