Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Biologi varer 2 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre. Uddannelsen kan læses enten som en et-faglig eller som en to-faglig uddannelse.

Den et-faglige kandidatuddannelse i Biologi er især for dig, der ønsker at specialisere dig inden for et biologisk forskningsområde og/eller lave et virksomhedsprojekt som en del af din uddannelse.

Den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag er for dig, som har kombineret Biologi med et sidefag på din bacheloruddannelse, og som ønsker at fortsætte med begge fag på din kandidatuddannelse.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammerne nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammerne bedst i liggende format.

Specialiseringer

Hver specialisering består af en række anbefalede valgfri kurser og projekter, som vi anbefaler, at du vælger imellem, hvis du ønsker at specialisere dig inden for det pågældende forskningsområde.

Bemærk, at specialiseringerne i øjeblikket gennemgår en revision. Vi forventer, at de nye specialiseringsprofiler vil blive beskrevet i løbet af foråret 2023.


Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af kandidatuddannelsen i Biologi. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kl. 8-10
Feltkursus i terrestrisk eller marin biologi (forelæsning)
Kl. 10-12
Datahåndtering, visualisering og statistik (forelæsning)


Kl. 12-14
Biologieksperimenter - biologiformidling (forelæsning)


Kl. 12-14
Datahåndtering, visualisering og statistik (eksaminatorium)
Kl. 14-16
Biologieksperimenter - biologiformidling (eksaminatorium)

Kl. 14-16
Feltkursus i terrestrisk eller marin biologi (forelæsning)

 
Kl. 16-18
Klimatilpasning(forelæsning)