Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse på kandidatuddannelsen i Biokemi og molekylær biologi, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.

Du har ret til optagelse på kandidatuddannelsen, hvis du søger ind senest tre år efter færdiggjort bacheloruddannelse.

Du kan også søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

  • Biomedicin ved SDU
  • Molekylær medicin ved Aarhus Universitet
  • Molekylærbiologi ved Aarhus Universitet
  •  Molekylær biomedicin ved Københavns Universitet
  • Biologi-bioteknologi ved Københavns Universitet
  • Biokemi ved Københavns Universitet

Du kan dertil søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse, der som minimum indeholder 60 ECTS inden for fagområdet biokemi og molekylær biologi. Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i et interview.
Interviewet vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål/kriterier:

  • Udviser specifikt kendskab til kandidatuddannelsen i biokemi og molekylær biologi på SDU i Odense
  • Reflektere over uddannelsens enkelte elementer
  • Beskriv din faglige baggrund og hvorfor netop denne uddannelse er interessant for dig

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.