Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Biokemi og molekylær biologi varer 2 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af kandidatuddannelsen i Biokemi og molekylær biologi. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.


Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag


Kl. 8-10
Avanceret cellebiologi (forelæsning)
Kl. 8-10
Avanceret cellebiologi (eksaminatorium)

Kl. 10-12
 Biostatistik i R 1 (forelæsning)

Kl. 10-12
Biostatistik i R 1 (eksaminatorium)


Kl. 12-15
Infektionsimmunologi (forelæsning)


Kl. 12-14
Avanceret cellebiologi (eksaminatorium)
Kl. 15-18
Infektionsimmunologi (eksaminatorium)


Kl. 14-16
Biostatistik i R 1 (eksaminatorium)

Kl. 16-18
Molekylær toksikologi (forelæsning)