Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

En kandidatuddannelse i Biokemi og molekylær biologi giver gode muligheder for et spændende job, hvor du kan kombinere faglige udfordringer med et bidrag til menneskets velfærd gennem sygdomsbekæmpelse eller miljøforbedringer.

Udviklingen inden for bioteknologi og genteknologi er gået stærkt de seneste år, og der er et stort behov for kvalificerede medarbejdere inden for denne gren af naturvidenskaben. Både det private erhvervsliv og den offentlige sektor efterspørger i stigende grad kandidater til stillinger inden for biokemisk og molekylærbiologisk forskning og innovation.

Omkring 25 % af SDU's kandidater i Biokemi og molekylær biologi vælger at gå forskningsvejen. Andre kandidater får job i det private erhvervsliv eller på sygehuse. Her arbejder de typisk med biokemiske og molekylærbiologiske analyser eller kvalitetskontrol, hvor de for eksempel har ansvar for at lede arbejdet for et hold laboranter.

En anden beskæftigelsesmulighed er servicefunktioner i bioteknologiske virksomheder og i medicinalindustrien, for eksempel som lægemiddelkonsulent.

Eksempler på stillingsbetegnelser

  • Cancerbiolog
  • Cellebiolog
  • Genteknolog
  • Immunolog
  • Lægemiddelkonsulent
  • Mikrobiolog
  • Proteinkemiker

Kompetenceprofil

Hvad er det egentlig, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du tager en kandidatuddannelse i Biokemi og molekylær biologi? For en arbejdsgiver er du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over de kompetencer, uddannelsen giver dig.